Ungdomsrådet deler ut midler!

Ungdomsrådet deler ut midler!

Ungdomsrådet i Gjesdal har kr. 25000 som skal deles ut til gode tiltak for ungdom i kommunen.

Søknadsfristen er 15. september 2021.

Har du spørsmål til ordningen? Ta kontakt med leder for Ungdomsrådet, Espen Gramstad på telefon 454 60 713 eller epost espenmgramstad@hotmail.com

 

Link til søknadsskjema

 

KRITERIER FOR UNGDOMRÅDETS MIDLER

 

Bakgrunn:

 

 • I mandatet for Ungdomsrådet i Gjesdal (vedtatt 21.11.19), står det at Ungdomsrådet fra 2020

disponerer kr. 25.000, - pr. år som kan fordeles til ulike formål.

 • Ungdomsrådet lager selv kriterier for hvordan pengene skal fordeles.
 • Ubenyttede midler overføres til neste års budsjett.

 

Formål med ordningen:

 • Skape et godt miljø for ungdom i alderen 13-20 år

 

Hvem kan søke:

 • Alle innbyggere kan søke (lag og foreninger, grupper, klasser og enkeltpersoner)

 

 

Hvilke aktiviteter kan få tilskudd:

 • Arrangement (opplevelser)
 • Offentlige kurs og foredrag (kunnskap, innsikt)
 • Prosjekter (gjøre noe over tid)
 • Alle tiltak må være rusfrie og gjennomføres på en forsvarlig måte
 • Tiltakene må gjennomføres i Gjesdal kommune

 

Hvor mye kan det søkes om:

 • Det kan søkes om 100% finansiering

 

Hva må søknaden inneholde:

 • Informasjonen om søker og kontaktinformasjon
 • Mål med tiltaket det søkes støtte til
 • Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til
 • Hvem får glede av det?
 • Budsjett (hvor mye koster det og hvordan skal det finansieres)
 • Kontonummer
 • Digitalt søknadsskjema må brukes

 

Gjennomføring og rapportering:

 • Tiltaket må gjennomføres innen ett år fra mottatt støtte.
 • Regnskap og rapport må leveres seinest en måned etter at tiltaket er gjennomført (Ble tiltaket gjennomført som planlagt? Hvilke positive effekter hadde det for ungdommene? Hvilke erfaringer fikk arrangøren? Oppstod det utfordringer? Hvor mye kostet det til slutt?).

 

Hvem fordeler midlene og svarer på spørsmål om ordningen:

 • Ungdomsrådet bestemmer hvilke tiltak som skal få støtte.
 • Det utpekes en eller flere representanter som kan svare på spørsmål om ordningen.
 • Espen Gramstad har denne rollen fra 20.08.20. og inntil annet blir bestemt.

 

Annet:

 • Dersom det ikke kommer søknader, eller alle midlene ikke deles ut, overføres pengene til neste år. Potten til utdeling for neste år øker da tilsvarende.
 • Dersom det er penger igjen inneværende år kan pengene brukes til gode formål som Ungdomsrådet ønsker (i tråd med kriteriene).
 • Ordningen evalueres hvert andre år, første gang i 2022.