Vi lager ny kommuneplan!

Vi lager ny kommuneplan!

Kommuneplanens arealdel bestemmer hva som kan bygges og hvordan det ser ut i Gjesdal. Vi vil gjerne ha dine innspill om hvordan framtidens Gjesdal skal se ut.

Mer informasjon om kommuneplanarbeidet