Salgsbevilling for alkohol

Salgsbevillingen gjelder for salg og utlevering av drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen. 

Ved endring av bevilling i bevillingsperioden, for eksempel skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold, kreves det ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.
 
Et salgssted må ha en styrer og en stedfortreder som har avlagt Kunnskapsprøven. Du finner mer informasjon om Kunnskapsprøven på Rogaland Brann og Redning sine sider.
 
 
 
Det er utvalg for levekår og kommunestyret som behandler søknaden.
Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573