Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende

 

Når trenger du en ambulerende skjenkebevilling?


Ambulerende skjenkebevilling er beregnet på sluttede lag hvor enten det tas betalt for alkoholen som serveres eller utleier står for en større del av arrangementet enn å leie ut lokalene, for eksempel vasker ut etterpå eller serverer mat.  

Skjenkebevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangementer som bryllup, fødselsdagsselskaper eller andre jubileer så sant det ikke tas betalt for drikke og utleier kun leier ut lokalene til arrangementet.

I lokaler der det drives serveringsvirksomhet, må det alltid innhentes bevilling, bortsett fra når eier, leier eller ansatt benytter lokalene til eget bruk til sluttet selskap.
  

Når trenger du skjenkebevilling for en enkeltanledning?

 
For åpne arrangementer, som for eksempel festivaler og dansetilstelning trengs det skjenkebevilling for en enkelt anledning.
 

Gebyr


For benyttelse av en ambulerende skjenkebevilling / skjenkebevilling for en enkelt anledning må det betales et gebyr på kr. 350,-.

 

Hvem kan få ambulerende skjenkebevilling eller skjenkebevilling for en enkeltanledning?

 
Søker må være fylt 20 år.
 
For ambulerende bevillinger må det dreie seg om et sluttet (lukket) selskap der alkohol skal selges. Med sluttet selskap forstås at det allerede før skjenkingen begynner er dannet en sluttet krets av bestemte personer som er samlet for et bestemt formål i et bestemt lokale.
 
Bevillingshaver er ansvarlig for at skjenkingen foregår på en slik måte at reglene i gjeldende lov og forskrift overholdes, og at alkoholpolitiske hensyn ivaretas.

Bevillingshaver må først og fremst påse at det ikke skjenkes alkoholholdig drikk til for unge og/eller synlig berusede personer, og at det ikke skjenkes utover tillatt skjenketid slik denne er fastsatt i bevillingen.
 
Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.
 
Ambulerende skjenkebevilling kan gis for skjenking av øl, vin og brennevin.
Skjenkebevilling for en enkeltanledning gis kun for øl og vin.
 

 

Lover og regelverk 


Gjeldende lov og regelverk:
Alkoholloven § 1-6 annet ledd (enkelt anledning)
Alkoholloven § 4-5 (ambulerende)

 

Søknadsfrist


Du må søke i god tid før arrangementet skal finne sted.

 

Saksbehandling


Du får melding om vedtaket på mail eller via Svar Ut.

Behandlingstiden er for slike bevillinger er 3 uker.

 

Klagemulighet


Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

 

Søknadsskjema ambulerende skjenkebevilling / skjenkebevilling for en enkeltanledning

 

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573