Skjenkebevilling

Glass med drikke - Klikk for stort bilde Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som selger alkoholholdig drikk, må søke kommunen om skjenkebevilling. 

Tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk kan gis for maksimum fire år om gangen.
 
Ved endring av bevilling i bevillingsperioden, for eksempel skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold, kreves det ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.
 
Bevillingen kan gjelde:
  • alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
  • all alkoholholdig drikk 

Et skjenkested må ha en styrer og en stedfortreder som har avlagt Kunnskapsprøven. Du finner mer informasjon om Kunnskapsprøven på Rogaland Brann og redning sine sider.

 
I forbindelse med behandling av søknaden vil det bli sjekket at selskapet og sentrale personer på eier- og driftssiden har god vandel. Videre må søker dokumentere at skjenkelokalet er bruks-og byggegodkjent av kommunen (v/byggesakssjefen) for omsøkte type virksomhet.
 
 
Det er utvalg for levekår og kommunestyret som behandler søknaden.

 

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573