Gjesdal kommune

Høring av forskrift

Høring av forskrift

Forslag til ny forskrift for tømming av slam og gebyrregulativ for 2024 stiller blant annet krav til pliktig kommunal tømming, kommunens plikter, abonnentens plikter, renovatørers rettigheter og plikter, samt gebyrsats for 2024. Utdypende informasjon om forslag kan leses i saksdokumentene.

Dette er en kunngjøring i samsvar med forvaltningsloven § 37.

Eventuelle høringsuttalelser kan sendes til postmottak@gjesdal.kommune.no eller Rettedalen 1, 4330 Ålgård innen 08.08.2024. Merk innspill med 24/00776.

Saksdokumenter: Politiske møter og sakspapirer - Møter - Utvalg for kultur og samfunn 2023-2027 (05.06.2024) (360online.com)