Høring: E39 Lyngdal vest - Ålgård

Høring: E39 Lyngdal vest - Ålgård

Forslaget til plan for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård er nå lagt ut på høring. Fristen for å komme med kommentarer og innspill er 10. januar 2020.

Det er Statens vegvesen som har utarbeida plandokumentene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er vedtaksmyndighet.

Det vil bli arrangert et åpent informasjonsmøte om vei-planene: 11. november kl. 19.00 i Veveriet.

Plandokumenter og mer informasjon om planprosessen finnes på nettsidene til Statens vegvesen.
Plandokumentene kan også sees i Gjesdal kommune sitt publikumsmottak i Veveriet.

Høringsinnspill sendes til Statens vegvesen Region sør innen 10.01.2020.
Merk oversendelsen med "Høring E39 Lyngdal vest - Ålgård" og send til:
Statens vegvesen Region sør, postboks 723, 4808 Arendal
eller til: firmapost-sor@vegvesen.no