Høring: Endring av reguleringsplan for Ålgård/Figgjo, JUS G2-vest, planid 19890005 og for Rundeberget, del av gnr. 6 bnr. 992, planid 20020011, gnr. 6, bnr. 517 og 658, Torvmyrveien 35

Høring: Endring av reguleringsplan for Ålgård/Figgjo, JUS G2-vest, planid 19890005 og for Rundeberget, del av gnr. 6 bnr. 992, planid 20020011, gnr. 6, bnr. 517 og 658, Torvmyrveien 35

Endring for del av reguleringsplanen  for Ålgård/Figgjo, JUS G2-vest, planid 19890005 og for Rundeberget, del av gnr. 6 bnr. 992, planid 20020011 er på høring.  Omsøkt endring gjelder gnr. 6, bnr. 517 og 658, Torvmyrveien 35. Frist for å gi innspill til endringen er 15. desember 2022

Drag Arkitektur og Byggteknikk AS har på vegne av LT Aase Eiendomsutvikling AS fremmet forslag til endring av del av reguleringsplanen for Ålgård/Figgjo, JUS G2 Ves, planid 19890005 og for reguleringsplanen for Rundeberget, del av gnr. 6 bnr. 992, planid 20020011. Endringen gjelder Torvmyrveien 35, gnr. 6, bnr. 517 og 658.

LT Aase Eiendomsutvikling AS ønsker å legge til rette for fortetting av eiendommen med oppføring av to nye boenheter.

Dokumentene til høringen, inkludert den gjeldende reguleringsplanen med bestemmelser finner du nedenfor.

01 Plankart_Torvmyrveien_141122 (PDF, 434 kB)

02 Eksisterende bestemmelser og forslag til nye (PDF, 155 kB)

03 Beskrivelse reguleringsendring_Torvmyrveien 35_rev2 (PDF, 2 MB)

04 Illustrasjoner nye boenheter Torvmyrveien 35 (PDF, 7 MB)

Gjeldende reguleringsplaner:

Ålgård/Figgjo, JUS, G2-vest, planid 19850005

Rundeberget, del av gnr. 6 bnr. 992, planid 20020011

Saken forventes å kunne behandles som endring av reguleringsplan iht. plan- og bygningslovens § 12-14.

Saksbehandler Herbjørn Gilje treffes på tlf 41231530. Eventuelle innspill til forslaget til reguleringsendring må sendes til postmottak@gjesdal.kommune.no innen 15.12.2022. Merk henvendelsen med saksnummer 22/01162 og planid 19890005.