Gjesdal kommune

Høring - Ny forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Høring - Ny forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Ny forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner forbyr åpen brenning og brenning i småovn, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a) Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål basert på grillkull eller rent trevirke.

b) Brenning av rent trevirke i småovn.

c) Brenning av avispapir og lignende i småovn i bolig eller fritidsbolig.

d) Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall på egen eiendom utenfor tettbygd strøk.

e) Sankthansbål bestående av rent trevirke.

f) Ranke – og flatbrenning i skogbruket. Oppsamlet skogsavfall blir sett på som næringsavfall og skal leveres til godkjent mottak i samsvar med forurensningsloven § 32.

g) Halmbrenning i jordbruket. Oppsamlet halmavfall blir sett på som næringsavfall og skal leveres til godkjent mottak i samsvar med forurensningsloven § 32.

I tillegg stiller forslag til ny forskrift krav om blant annet slukking, godkjenning samt at den åpner for at det kan gis dispensasjons og straff.

Utdypende informasjon om forslag til lokal forskrift kan leses i saksdokumentene.

Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner (PDF, 75 kB)

Forslag - Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gjesdal kommune (PDF, 87 kB)

Forslag til ny lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovn (PDF, 2 MB)

Dette er en kunngjøring samsvar med forvaltningsloven § 37.

Eventuelle høringsuttalelser kan sendes til postmottak@gjesdal.kommune.no eller Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård.

Høringsfrist: 14.03.2024. Merk innspill med 23/02370.

Hvis du har spørsmål til den nye forskriften, kan du ta kontakt med saksbehandler på e-post: thea.oma@gjesdal.kommune.no