Gjesdal kommune

Høring - Ny forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll etter forurensningsforskriften kapittel 2 samt gebyrregulativ for 2024

Høring - Ny forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll etter forurensningsforskriften kapittel 2 samt gebyrregulativ for 2024

Ny forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll etter forurensningsforskriften kapittel 2 samt gebyrregulativ for 2024 åpner for at kommunen kan kreve gebyr for dekning av kostnader ved saksbehandling og kontroll/tilsyn ved gravearbeid og annet terrenginngrep i forurenset grunn.

Utdypende informasjon om forslag til lokal forskrift kan leses i saksdokumentene.

Lokal forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll etter forurensningsforskrift (PDF, 80 kB)

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll etter forurensingsforskriften (PDF, 66 kB)

Dette er en kunngjøring samsvar med forvaltningsloven § 37.

Eventuelle høringsuttalelser kan sendes til post@gjesdal.kommune.no eller Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård.

Høringsfrist: 14.03.2024. Merk innspill med 23/02383.

Hvis du har spørsmål til den nye forskriften, kan du ta kontakt med saksbehandler på e-post: thea.oma@gjesdal.kommune.no