Gjesdal kommune

Høyring - Forskrift om godtgjersle for folkevalde 2023 - 2027 i Gjesdal kommune

Høyring - Forskrift om godtgjersle for folkevalde 2023 - 2027 i Gjesdal kommune

Forslag til forskrift om godtgjersle for folkevalde 2023-2027 i Gjesdal kommune ligger no på høyring.

Forslag til forskrift om godtgjersle for folkevalde 2023-2027 i Gjesdal kommune (PDF, 96 kB)

De kan senda inn merknad til forskrifta til Gjesdal kommune via e-post til politisk@gjesdal.kommune.no eller via brev til Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård. 

Frist for å senda inn merknad til forskrifta er 28.05.2023.