Gjesdal kommune

Kunngjøring av søknad om utslippstillatelse fra All Sports Recycled Sør AS

Kunngjøring av søknad om utslippstillatelse fra All Sports Recycled Sør AS

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad om tillatelse etter forurensingsloven fra All Sports Recycled Sør AS. Det søkes om tillatelse til nytt gjenvinningsanlegg i Oltedal, Gjesdal kommune.

All Sports Recycled Sør AS har foreløpig tillatelse til mottak og lagring av kunstgressbaner innendørs på gnr/bnr.: 14/364, Gjesdal kommune.

All Sports Recycled Sør AS planlegger mekanisk sortering av kunstgressbaner hvor sand og gummigranulat blir sortert fra kunstgressmattene. Kunstgresset blir brukt i en pyrolyseprosess (oppvarming uten tilgang på oksygen) hvor det blir produsert oljeprodukt.

Se søknad med vedlegg i dokumentene.

Merknader til søknaden kan sendes til Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no

Vennligst bruk referanse: 2023/8829.

Frist for merknader er 5. februar 2024. 

Utslippssøknad (PDF, 410 kB)

Høring - Anlegg for gjenvinning og pyrolyse av kunstgressbaner i Oltedal, All Sports (PDF, 223 kB)

Vedlegg_1 (PDF, 906 kB)

Vedlegg_2 (PDF, 617 kB)

Vedlegg_3 (PDF, 617 kB)

Vedlegg_4 (PDF, 615 kB)

Vedlegg_5 (PDF, 684 kB)

Vedlegg_6 (PDF, 634 kB)

Vedlegg_7 (PDF, 647 kB)

Vedlegg_8 (PDF, 14 MB)