Gjesdal kommune

Meddommere - offentlig ettersyn

Meddommere - offentlig ettersyn

I følge domstolloven § 68 skal forslag til kandidater til meddommer-vervet legges ut til alminnelig ettersyn.

Dersom noen har noe å innvende mot forslagene, må dette meldes inn til kommunen innen 3.5.24
E-post: imrv@gjesdal.kommune.no
Telefon: 970 888 46

Kandidater meddommer (PDF, 131 kB)