Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Djupevasskvæven, gnr. 63, bnr. 7, Øvstabødalen, planid 202202

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Djupevasskvæven, gnr. 63, bnr. 7, Øvstabødalen, planid 202202

Planforslag for Djupevasskvæven, gnr. 63, bnr. 7, Øvstabødalen, er på høring. Fristen for å gi innspill er 06.02.2023

Detaljreguleringen for Djupevasskvæven ble førstegangsbehandlet i formannskapet i møte den 1. desember 2022. Formannskapet bestemte at reguleringsplanen skulle legges ut på høring og offentlig ettersyn slik det framgår av plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10. Dette innebærer at alle berørte får mulighet til å komme med innspill.

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for bygging av en ny turistforeningshytte på Stavanger turistforening sin eiendom i Øvstabødalen. I mottatt reguleringsplanforslag er det lagt opp til bygging av ei hytte med et bruksareal på ca 400 m2 med ca 30 sengeplasser. I tillegg legges det til rette for bygging av en dagsturhytte på 22 m2.

I samsvar med vedtaket til formannskapet er det i ettertid gjort noen endringer i bestemmelsene, blant annet for å sikre at det ikke kan bygges en større hytte en det illustrasjonene av hytta viser. Nærmere beskrivelse av endringer i bestemmelser, plankart og planbeskrivelse etter vedtak om offentlig ettersyn finner du i dokumentet under; «Endringer etter FS-vedtak»

De viktigste dokumentene til reguleringsplanen finner du nedenfor.  Reguleringsbestemmelsene og planbeskrivelsen er endret etter formannskapets behandling

Plankart_15.12.2022 (PDF, 283 kB)

Reguleringsplanbestemmelser 12.12.2022 (PDF, 691 kB)

Planbeskrivelse Djupevasskvæven (PDF, 7 MB)

Endringer etter FS-vedtak (PDF, 395 kB)

1. gangs behandling av detaljregulering for Djupevasskvæven, gnr. 63, bnr. 7 (PDF, 2 MB)

Saksprotokoll F, 01122022 (PDF, 264 kB)

Du kan få kopi av disse dokumentene ved henvendelse i Veveriet, Rettedalen 4, Ålgård. 

Formannskapssaken med en del rapporter og innspillene til planoppstarten ligger her: Politiske møter og sakspapirer - Møter - Formannskapet (01.12.2022) (360online.com)

Innspill til reguleringsplanen sendes til Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård eller post@gjesdal.kommune.no. Merk brevet/e-posten med planid 202202. Frist for innspill 06.02.2023.

Hvis du savner noen dokumenter eller har spørsmål til den videre planprosessen kan du ta kontakt med saksbehandler, Herbjørn Gilje, e-post: herbjorn.gilje@gjesdal.kommune.no eller på tlf. 41231530.