Gjesdal kommune

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Fv. 450, Byrkjedal, vegutbedring, planid 202302

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Fv. 450, Byrkjedal, vegutbedring, planid 202302

Planforslag for Fv. 450, Byrkjedal, vegutbedring, er på høring. Fristen for å gi innspill er 13. juni 2024.

Forslaget til reguleringsplan for Fv. 450, Byrkjedal, vegutbedring, ble førstegangsbehandlet i formannskapet i møte den 25. april. Formannskapet vedtok at detaljreguleringen skulle legges ut på høring og offentlig ettersyn. 

Hva går reguleringsplanen ut på? 

Hensikten med planen er å legge til rette for utbedring av FV450, Hunnedalsvegen, fra fjellskjæring ved Byrkjedalstunet i retning mot Gilja. Utbedringsstrekningen er 250 meter lang. Trafikksikkerheten og siktforhold bedres på strekningen ved å utvide bredden på kjørebane og vegens sidearealer. 

De viktigste dokumentene til reguleringsplanen finner du i lenka nedenfor.  (Dokumentene til høringen finner du ved trykke på «Planbehandlinger» og deretter behandlingstype «Offentlig ettersyn»)

arealplaner.no | 202302 > Planbehandlinger

Du kan få kopi av disse dokumentene ved henvendelse i Veveriet, Rettedalen 4, Ålgård. 

Formannskapssaken ligger her:

Politiske møter og sakspapirer - Møter - Formannskapet 2023-2027 (25.04.2024) (360online.com)

Si din mening innen 13.06.2024

Alle berørte har mulighet til å komme med innspill til detaljreguleringen.  

Innspill til reguleringsplanen sendes til Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård eller postmottak@gjesdal.kommune.no. Merk brevet/e-posten med planid 202302. Frist for innspill 13. juni 2024.

Hvis du savner noen dokumenter eller har spørsmål til den videre planprosessen kan du ta kontakt med saksbehandler, Herbjørn Gilje, e-post: herbjorn.gilje@gjesdal.kommune.no eller på tlf. 41231530.

Lovgrunnlag 

Detaljreguleringen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.