Aktuell informasjon

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Fv450 Hunnedalsveien, skredsikring langs nedre Bergsvatnet, plandid 202003

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Fv450 Hunnedalsveien, skredsikring langs nedre Bergsvatnet, plandid 202003

Planforslag for fv. 450 Hunnedalveien, er på høring. Fristen for å gi innspill er 30. juni 2022.

Forslaget til reguleringsplan for fv. 450 Hunnedalsveien, skredsikring langs Nedre Bergsvatnet, ble førstegangsbehandlet i formannskapet i møte den 28.04.22. Formannskapet bestemte at reguleringsplanen skulle legges ut på høring og offentlig ettersyn slik det framgår av plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10. Dette innebærer at alle berørte får mulighet til å komme med innspill.

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for skredsikring av fv. 450, Hunnedalsvegen, langs Bergsura. Skredsikringen vil bestå i utfylling i Nedre Bergsvatnet, flytting av fylkesvegen og etablering av en fangvoll på innsiden av veien.

De viktigste dokumentene til reguleringsplanen ligger her (reguleringsbestemmelsene og planbeskrivelsen er endret etter formannskapets behandling):

Planbeskrivelse fv. 450 Hunnedalsvegen, Nedre Bergsvatnet, dat. 10.05.2022 (PDF, 6 MB)

Plankart fv. 450 Hunnedalsvegen, Nedre Bergsvatnet, dat. 25.03.2022 (PDF, 3 MB)

Planbestemmelser, fv. 450 Hunnedalsvegen, Nedre Bergsvatnet, dat. 11.05.2022 (PDF, 124 kB)

Saksframstilling formannskapet 28.04.22 (PDF, 7 MB)

Saksprotokoll formannskapet 28.04.22, sak 22_22 (PDF, 108 kB)

Vedlegg 7 Prøvefiske Nebbetjørna og Nedre Bergsvatnet, 18.03.21 (PDF, 5 MB)

Vedlegg 8 Elvemusling i Åno 26.10.21 (PDF, 2 MB)

Du kan få kopi av disse dokumentene ved henvendelse i Veveriet, Rettedalen 4, Ålgård.  

Formannskapssaken med en del rapporter og innspillene til planoppstarten ligger her: https://opengov.360online.com/Meetings/GJESDAL/Meetings/Details/285757?agendaItemId=202534

Innspill til reguleringsplanen sendes til Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård eller post@gjesdal.kommune.no. Merk brevet/e-posten med planid 202003. Frist for innspill 30.06.22.

Hvis du savner noen dokumenter eller har spørsmål til den videre planprosessen kan du ta kontakt med saksbehandler, Reidun S. Skjørestad, e-post: rss@gjesdal.kommune.no eller på tlf. 95933094.