Gjesdal kommune

Vedtatt endring av reguleringsplan for Kodlidalen, Felt F1, planid 201705

Vedtatt endring av reguleringsplan for Kodlidalen, Felt F1, planid 201705

Dette er informasjon om at reguleringsplanen er vedtatt endret, og om at det er klagerett på vedtaket. 

Kommunenen vedtok 27.02.2024,  endring av reguleringsplanen for Kodlidalen, Felt F1, planid 201705, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12.  Endringen gjelder delfelt B22 og del av vei KV3

Hva går endringen ut på? 

Kort oppsummert betyr endringen at vegbredden inn til delfelt B22 i vest, reduseres fra 5 til 4 meter og samtidig at byggegrensa blir justert etter. Bakgrunnen for dette er at terrengmuren mellom lekeplassen f_L10 og B22, som i sin helhet skal oppføres på B22 i en bredde på 1,5 meter, fører til reduksjon av hagearealene til boligene på B22. Reguleringsendringen kompenserer for dette tapte hagearealet.

Plandokumenter  

Du kan se de godkjente plandokumentene ved å trykke på lenkene nedenfor. 

Endret plankart 201705 - datert 14.02.24 (PDF, 2 MB)

Notat - reguleringsendring plan 201705 (PDF, 495 kB)

De viktigste dokumentene finner du i papirutgave på Veveriet, Rettedalen 4, Ålgård. Du kan se og få kopier av dokumentene du ønsker.  

Hvis du har spørsmål til reguleringsplanen eller klageretten kan du ta kontakt med saksbehandler Herbjørn Gilje e-post,  herbjorn.gilje@gjesdal.kommune.no eller på tlf.  41231530. 

Klagerett 

Kommunens godkjenning kan påklages. Fristen for å klage er tre uker, dvs. 23.05.2024. 

Mer informasjon om klageretten ligger under. 

Orientering om klagerett (PDF, 569 kB)