Gjesdal kommune

Vedtatt endring av reguleringsplanen gjeldende for Holmaveien 12A, gnr. 6, bnr. 13, planid 19920001

Vedtatt endring av reguleringsplanen gjeldende for Holmaveien 12A, gnr. 6, bnr. 13, planid 19920001

Dette er en informasjon om at reguleringsplanen gjeldende for Holmaveien 12A, gnr. 6, bnr. 13, er endret. Eiendommen er er del av reguleringsplanen for for Litle Bærlandshølen Vestlibakken m.m. Ålgård, planid 1992001. Fristen for å klage er 5. oktober 2023.

Endring av plan ble vedtatt av kommunen ved delegert vedtak 11.09.2023, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-14.

Reguleringsendringen legger til rette for rivning av en eksisterende bolig og oppføring av en ny tomannsbolig og en ny enebolig. Eiendommen får ny adkomst fra Skogveien. Denne erstatter nåværende adkomst fra Holmaveien. Det er laget en egen paragraf i bestemmelsene som skal gjelde for området som endres (BK1 i plankart og §8 bestemmelsene)

Godkjenningen kan påklages og fristen for å klage er 5. oktober 2023

Dokumentene til den vedtatte endringen av reguleringsplanen ses nedenfor. Du kan få utskrift av dokumentene ved henvendelse til kommunen på e-post eller på telefonen, eller du kan stikke innom Veveriet, Rettedalen 4, Ålgård. Hvis du har spørsmål til reguleringsplanen eller klageretten kan du ta kontakt med saksbehandler Herbjørn Gilje på e-post, herbjorn.gilje@gjesdal.kommune.no eller på tlf. 41231530.

Planforslag HOLM 28.06.2023 (PDF, 449 kB)

Bestemmelser 28.06.2023 (PDF, 697 kB)

Sol- og skyggeanalyse (PDF, 2 MB)

Orientering om klagerett (PDF, 173 kB)