Å få pengene til å strekke til - månedsbrev fra ordføreren

Budsjettplan - Klikk for stort bilde «Ja, de penga, ja de penga – er til bekymring, for fattig og for rik.» Slik går refrenget i Vidar Sandbecks kjente pengegalopp. Kjent for oss som hørte barnetimen og ønskekonserten for noen år siden. Nå er det budsjettid i poltikken. Å få pengene til å strekke til, både til lovpålagte og nødvendige tjenester, og andre gode formål – det er budsjettmakernes store utfordring.

Budsjettprosessen er slik at rådmannen først legger frem sitt forslag. Det skjer normalt på et kommunestyremøte i begynnelsen av november. Rådmannens forslag finner du her.

Etter dette jobber partiene hver for seg eller i grupper for å sette sitt preg på budsjettet; endre, omprioritere, redusere eller øke. Dette er en krevende prosess. Kommunene i vår region har mindre penger å rutte med enn de hadde for noen år siden, også Gjesdal. Dette henger både sammen med den økonomiske nedgangen i vår region, og hvordan staten prioriterer kommunene i statsbudsjettet. Når vi har begrensede ressurser, er det også krevende å velge mellom å prioritere blant flere viktige ting, først i eget parti, og senere i samarbeid med andre partier. I dette arbeidet prøver alle partiene å lytte til innspill og reaksjoner fra innbyggere, foreninger og næringsliv.

Kommuneloven sier at det er kommunestyret som skal vedta kommunens budsjett. Det skal kommunestyret gjøre den 18. desember, men først skal formannskapet komme med en innstilling. Innstillingen fra formannskapet ble klar den 30. november. Her gikk partiene AP, Krf, H og SP sammen om et felles budsjett, slik disse partiene også gjorde i fjor. Frp fremmet sitt eget forslag til budsjett.

AP, Krf, H og SP sitt budsjettframlegg gjør noen klare omprioriteringer fra rådmannens forslag. Solås og Nesjane barnehager opprettholdes, det settes av midler til basishall, helsestasjonen styrkes og støtten til lag og foreninger økes, for å nevne noe. Dette budsjettforslaget blir innstillingen fra formannskapet. Til sammen har disse partiene et stort flertall både i formannskap og kommunestyre.

Frp sitt alternative budsjett endrer bl.a. godtgjørelsen til folkevalgte, tar bort støtten til BLINK, og foreslår å ta bort eiendomsskatten i perioden.

Du finner partienes budsjettforslag og formannskapets behandling av dem her.

Frode Fjeldsbø

ordfører

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573