Kommuneplanen 2018-2030 - offentlig ettersyn

Kristian Konstali Hvordan vil du ha det i fremtiden? Nå har du muligheten til å påvirke! Forslag til ny kommuneplan er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Fram til 24. august 2018 kan alle komme med innspill.

Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsverktøy. Den inneholder mål for kommunens samfunnsutvikling de neste 12 årene og viser hvordan vi sammen kan skape det samfunnet vi ønsker oss.

I kommuneplanens samfunnsdel har vi forslag til målsettinger og måter å nå målene (strategier). Er du enig? Hva betyr det for deg og dine?

Les mer om samfunnsdelen:

 

Har du spørsmål til samfunnsdelen kan du kontakte Jane Merete Jonassen på e-post janemerete.jonassen@gjesdal.kommune.no eller tlf. Tlf. 51 61 42 91/ 404 54 753.

Kommuneplanens andre del er arealbruken i kommunen. Det er gjort noen mindre endringer i kommuneplanens arealdel, f.eks. en utvidelse av Dirdal gravplass. Bestemmelsene og retningslinjene til kommuneplanen er skrevet om og endret en del. Forslagene til endringer er beskrevet i planbeskrivelsen og på kartene over kommunen.

Les mer om planbeskrivelsen med bestemmelser og retningslinjer:
 
Her er kommuneplankartene:
 

Under kan du se saken som ble lagt fram for de politiske utvalgene og de øvrige dokumentene til kommuneplanen.

 

Har du spørsmål til kommuneplanens arealdel eller de andre dokumentene som ligger her kan du kontakte Reidun S. Skjørestad på e-post rss@gjesdal.kommune.no eller på telefon 51 61 42 85.


Har du kommentarer eller forslag til endringer i samfunnsdelen, plankartene, bestemmelsene eller retningslinjene, kan bruke skjemaet under. Alternativt kan du sende kommentarene til postmottak@gjesdal.kommune.no eller til Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård.

Fristen for innspill er satt til 24. august 2018.

Her er link til skjema:

https://www.gjesdal.kommune.no/SD/skjema/GKO062/Hringsuttalelse

Informasjon om skjema; Du kan velge om du vil logge inn med ID-porten slik at kontaktinfo er forhåndsutfylt og da kan du også finne igjen skjema under «Mine sider» når du logger inn neste gang. Men du kan også velge å sende inn skjema uten å logge inn, da blir det ikke lagret hos deg.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573