Søke barnehageplass - søknadsfrist 1. mars

Lek-og-vennskap-GK-00340 - Klikk for stort bilde

 

SØKNADSFRISTEN er 1. mars.

 

Vi har felles opptak for kommunale og private barnehager.

 

 

 

 

Her søker du barnehageplass: Barnehageportalen

 

     

Rett til barnehageplass


Alle barn som fyller 1 år senest 30. november 2019 og som har søkt innen fristen 1. mars, har lovfestet rett til barnehageplass. De som får plass må være bosatt i kommunen når de begynner i barnehagen, og får plass fra august. Alle barn som fyller ett år innen utgangen av november vil ha rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Du betaler fra den måneden barnet begynner i barnehagen. 
Retten innebærer et tilbud om barnehageplass i en av barnehagene i kommunen. Det betyr at retten er innfridd selv om du får tilbud om plass i en annen barnehage enn der du har søkt.

 

I de kommunale barnehagene gis det tilbud om plass 5 dager per uke, 4 dager per uke eller 3 dager per uke.   De private barnehagene har egne regler. (se barnehagenes hjemmeside)

 

Trenger du hjelp til å søke?
Kontakt servicesenteret på mail post@gjesdal.kommune.no eller telefon 51 61 42 00. 

 

Søknader etter fristen
Søknader som kommer inn etter fristen, blir ikke behandlet før alle med lovfestet rett til barnehageplass har fått tilbud om plass.

 

Står barnet ditt på venteliste?
De som står på venteliste for plass for inneværende barnehageår, vil få en e-post med informasjon om at de må logge seg inn og oppdatere søknaden dersom den fortsatt er aktuell. Søknaden blir da med i kommende hovedopptak.  Ønsker du ikke barnehageplass, ber vi om at du sletter søknaden din.

 

Ønsker du å bytte barnehage eller endre oppholdstid?
De som har plass, men ønsker å bytte barnehage eller endre oppholdstid, kan søke om endring. Søknadsfristen er 1.3. Du søker om dette på barnehageportalen.
Har du fått redusert oppholdstid og ønsker å øke den igjen, må du søke på nytt.

 

Opptakskriterier

Opptak til de kommunale barnehagen skjer etter opptakskriteriene i vedtektene.

De private barnehagene har egne opptakskriterier. Du finner informasjon om dem på barnehagenes hjemmesider. Her er oversikt over alle barnehagene

 

Hvordan tildeles barnehageplasser og når får jeg svar?

Barnehageplassene tildeles i et samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen, både kommunale og private. Tildelingen skjer etter loddtrekning i tråd med opptakskriteriene. Du får svar på søknaden innen utgangen av mars.

 

Hvor får du plass?

Målet er at flest mulig skal få plass i sin første valgte barnehage. Alle ønsker kan ikke innfris. Det er trekningsnummeret som avgjør hvem som først får plass. Hvis du ikke får plass i noen av de barnehagene du har søkt, vil vi gi deg tilbud om plass i en av de andre barnehagene i kommunen.

 

Hva gjør jeg hvis jeg får plass i en annen barnehage enn den jeg har som 1. valg?

  • Du kan ta imot plassen og stå på venteliste til ditt 1.alternativ. Da er du sikret en barnehageplass fra august. De andre valgene dine blir slettet.
  • Du kan takke nei til plassen og stå på venteliste til ditt 1. valg. De andre valgene dine blir slettet. Du har ikke rett på noen annen barnehageplass og kan stå uten plass i august, med mindre det blir plass i ditt 1. valg.

 

Barnet mitt fyller 1 år før 31. august  og har rett på barnehageplass, men jeg ønsker ikke oppstart i august. Hva gjør jeg?

Du kan ta imot tilbudet og betale for plassen. Da står du fritt til å velge når barnet skal begynne i barnehagen. Alternativet er å takke nei til plassen. Du mister barnehageretten og kan stå på venteliste for plasser som blir ledige i løpet av året fordi noen andre slutter .

 

Du kan ha rett til redusert foreldrebetaling.

I løpet av sommeren sender vi ut søknadspapirer for redusert foreldrebetaling på mail. Det er hustandens inntekt som avgjør om du rett til reduksjon.

 

Klagerett

Dersom du ikke får tilbud om plass i din 1. eller 2. valgte barnehage, har du rett til å klage. Klagen sendes til Gjesdal kommune, v/ barnehagesjef Rannveig Eriksen, Rettedalen 1, 4330 Ålgård eller post@gjesdal.kommune.no.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573