Administrasjonen

Rådmannen har den overordna ledelsen i kommunen. Dette innebærer at rådmannen har ansvar for å legge til rette for og koordinere de oppgavene kommunen har ansvaret for, etter kommuneloven.

I tillegg skal rådmannen se til at politiske vedtak blir gjennomført og føre tilsyn med hele forvaltningen i kommunen.

For å løse disse oppgavene, har rådmannen 5 kommunalsjefer med seg på laget - disse utgjør rådmannens lederteam.

Rådmannens lederteam består av:

 • Knut Underbakke - rådmann
 • Linn Kristin Haga - personal- og organisasjonssjef
 • Bjarte Madland - økonomisjef
 • Jone Haarr - kommunalsjef oppvekst
 • Lillian Ydstebø - kommunalsjef helse og velferd
 • Årstein Skjæveland - kommunal sjef kultur og samfunn
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Knut Underbakke
Rådmann
E-post
Telefon 51 61 42 12
Mobil 911 96 888
rådmann
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573