Rådmannens lederteam

Rådmannens lederteam består av rådmannen og kommunalsjefene for de ulike tjenesteområdene.

Kommunalsjefenes ansvar

Kommunalsjefene rapporterer direkte til rådmann og vil innenfor sine respektive hovedområder-/funksjoner ivareta følgende ansvar og plikter:

 • Fungere som rådmann overfor sine enheter
 • Ivareta intern lederoppfølging
 • Ansvar for saker til de politiske hovedutvalgene
 • Overordnet ansvar for tjenesteutvikling og planoppgaver

 

Kommunalsjef Oppvekst

Jone Haarr - Klikk for stort bilde

Jone Haarr

Telefon: 51 61 43 12
Mobil: 411 61 967
Epost: jone.haarr@gjesdal.kommune.no
Besøksadresse: Storahuset, Rettedalen 1, 4330 Ålgård

Ansvarsområder:

 • 6 skoler
 • 8 kommunale barnehager
 • Kulturskole
 • Voksenopplæring
 • PPT
 • Barnevern
 • Helsestasjonstjenester og familiesenter
 

 

Kommunalsjef Kultur og samfunn

Klikk for stort bilde

Årstein Skjæveland

Telefon: 51 61 42 50
Mobil: 960 47 386 
Epost: arstein.skjaeveland@gjesdal.kommune.no
Besøksadresse: Storahuset, Rettedalen 1, 4330 Ålgård

Ansvarsområder:

 • Arealbruk
 • Byggforvaltning
 • Kultur
 • Teknisk drift (renovasjon, gartner, VVA med mer)
 • Utbygging
 

 

Kommunalsjef Helse og velferd

Kommunalsjef Helse og velferd Lillian Ydstebø - Klikk for stort bilde

Lillian Ydstebø

Telefon: 51 61 43 13
Mobil: 952 58 505
Epost: lillian.ydstebo@gjesdal.kommune.no
Besøksadresse: Storahuset, Rettedalen 1, 4330 Ålgård


Ansvarsområder:

 • Solås bo- og rehabiliteringssenter
 • ÅBOAS, bofellesskap og omsorgsboliger
 • Hjemmetjenester
 • Fysio-, ergoterapi og hverdagsrehabilitering
 • Tjeneste- og koordineringskontoret
 • Bo og hjemmetjenester - psykisk helse
 • Miljøarbeidertjenesten
 • Mestringssenteret
 • NAV
 • Flyktningetjeneste
 • Arbeidsrettet oppfølging
 

 

Økonomisjef

Klikk for stort bilde

Bjarte Madland

Telefon: 51 61 42 30
Mobil: 959 88 768
Epost: bjarte.madland@gjesdal.kommune.no
Besøksadresse: Storahuset, Rettedalen 1, 4330 Ålgård


Ansvarsområder:

 • Budsjett og økonomiplaner
 • Årsmelding og årsregnskap
 • Fakturering
 • Innkreving av kommunale avgifter og gebyrer
 • Innkjøp
 • IKT
 

 

Personal- og organisasjonssjef

Linn Kristin Haga - Klikk for stort bilde

Linn Kristin Haga

Telefon: 51 61 42 21
Mobil: 916 35 924
Epost: linn.haga@gjesdal.kommune.no
Besøksadresse: Storahuset, Rettedalen 1, 4330 Ålgård


Ansvarsområder:

 • Arbeidsgiverspørsmål
 • Lønn
 • Sykefravær
 • Sentralbord og publikumsmottak
 • Politisk sekretariat
 • Arkiv
 • Digitalisering
 • Hjemmeside og sosiale medier

 

 
Fant du det du lette etter?
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573