Ofte stilte spørsmål om valg

Klikk for stort bilde

   

    


 

Valg

Hvem har stemmerett til kommunestyre- og fylkestingsvalget?

Du må fylle 18 år i løpet av 2019 for å stemme ved valget.

Det er ikke nødvendig å være norsk statsborger. Utenlandske statsborgere kan derfor også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller kriteriene for stortingsvalg og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Hvor og når kan jeg forhåndsstemme i Gjesdal?
 1. På biblioteket, i underetasjen på ÅBOAS, fra og med 1. juli til og med 6. september
 2. På Storahuset fra og med 12. august til og med 6. september
 3. På Oltedal bo- og aktivitetssenter 4. september (10-11), Ålgård bo- og aktivitetssenter 4. september og Solås bo- og rehabiliteringssenter 5. september (11-12).
 4. På AMFI Ålgård på følgende tider:
  29. august: 14:00 - 20:00
  30. august: 10:00 - 20:00
  31. august: 10:00 - 18:00

Det er ikke mulig å forhåndsstemme lørdag 7. september.

Hvor og når kan jeg stemme på valgdagen i Gjesdal

Mandag 9. september kl. 09:00 - 21:00 på følgende steder:

 • Gjesdalhallen
 • Bærlandshuset
 • Gjesdal bygdahus
 • Fossbakken bo- og aktivitetssenter (Oltedal)
 • Dirdalhallen

På valgdagen må du avgi stemme i din hjemkommune, altså den kommunen der du er manntallsført.

Hva regnes som hjemkommune når det gjelder manntall?

Der du i følge folkeregisteret er bosatt 30. juni. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse.

 

Kan man stemme på valgdagen i et annet valglokale enn i sin egen stemmekrets?

Ja, så lenge det er et valglokale i Gjesdal kommune.

Kan man stemme hjemmefra hvis man har nedsatt funksjonsevne?

Ja, du kan avgi forhåndsstemme hjemmefra. Velgere som ikke kan oppsøke et valglokale, kan søke om å få stemme hjemme. Det er ingen formelle krav til søknaden. Man tar kontakt med valgsekretariatet på tlf. 970 888 46 og oppgir navn, adresse og telefonnummer. Eventuelt kan du sende en epost til imrv@gjesdal.kommune.no. Søkeren vil deretter bli kontaktet av valgansvarlig for å avtale et tidspunkt.

Fristen for å søke er 1. september.

Kan man stemme hjemmefra på selve valgdagen?

Nei. Tilbudet om hjemmestemming gjelder bare i forbindelse med forhåndsstemming. På valgdagen er det ingen mulighet for å stemme hjemmefra.

Kan man forhåndsstemme via internett?

Nei. Det var et forsøk med internettstemming i noen kommuner i 2011 og 2013, men det er ikke videreført i 2015 og 2017.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget?

Du kan endre rekkefølgen kandidatene er satt opp i på stemmeseddelen. Dette gjør du ved å sette ønsket nummer i ruta foran kandidatnavnet. Det er også mulig å gi personstemmer til en annen person på listen.
Til kommunestyrevalget er det også mulig å gi en "slengerstemme". Da fører du opp kandidater fra et annet parti eller liste som du ønsker å gi en personstemme til. Dersom du fører opp slengerstemme, vil partiet du stemmer på tape tilsvarende antall listestemmer.

Veiledning om dette er trykt på baksida av seddelen.

Blir stemmeseddelen forkastet hvis man gjør andre endringer?

Nei, ugyldige endringer medfører ikke forkasting. Endringene blir bare sett bort fra. Hvis du for eksempel stryker over et partinavn eller kandidatnavn, blir det ikke godkjent som en endring.

Når får jeg tilsendt valgkort og hva trenger jeg det til?

Valgkortene blir sendt ut til velgernes registrerte postadresser i folkeregisteret innen 10. august.

Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Det går derfor raskere for deg å stemme dersom du har med deg valgkortet. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du allikevel møte opp i valglokalet likevel for å stemme.

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Må alle vise legitimasjon? Og hva godkjennes som legitimasjon?

Regelen er JA. Legitimasjon må ha navn, fødselsdato og bilde.

Kan en velger stemme for andre hvis vedkommende har med fullmakt?

Nei, det er alltid velger selv som skal avgi stemme.

Kan man stemme på nytt hvis man ombestemmer seg?

Nei, stemmen du avgir er endelig.

Må velgere bruke avlukket selv om de har med seg seddel?

Ja. Det er for å sikre hemmelig valg og for å unngå muligheter for kjøp og salg av stemmer.

Hva skjer hvis velgeren kommer ut av avlukket uten å ha brettet seddelen riktig?

Da må velgeren inn i avlukket igjen for å brette riktig, blant annet av samme grunner som nevnt i forrige punkt. Ingen skal vise eller fortelle hva de har stemt så lenge de er inne i valglokalet.

Kan flere velgere gå sammen inn i avlukket?

Nei, stemmegivning skal skje i enerom og usett for å sikre hemmelig valg.

Hva med velgere som trenger hjelp?

Det er alltid stemmestyret/valgfunksjonær som skal hjelpe. I helt spesielle tilfeller, for eksempel ved sterk funksjonsnedsettelse, kan velger peke ut en hjelper i tillegg til valgmedarbeideren. Alle hjelpere har selvsagt taushetsplikt.

Kan berusede personer få stemme?

Ja, så lenge de ikke forstyrrer andre velgere.

Fant du det du lette etter?
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573