• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Velg skole

Skjemautfylling

Samtykkeskjema - skole

Velg skole

Skole

Samtykkeskjema benyttes når styrkingsteamet på skal drøfte saker som angår enkeltelever. Styrkingsteamet består av ressurspersoner ansatt på , PPT Gjesdal kommune og helsesykepleier ansatt i Gjesdal kommune. Samtykket gjelder kun for medlemmene i styrkingsteamet.

Styrkingsteamet foreslår tiltak hos elever som trenger det. Eksempler på dette kan være individuelt tilpasset faglig eller sosialt opplegg i klasserommet, øvingsgrupper eller systematisk veiledning innen sosiale emner.
Kartlegginger kan eksempelvis være verktøyet “Logos” for å avdekke eventuelle lese- og skrivevansker, prøver i regning eller kartlegginger når vi ønsker større innsikt i sosial fungering. Alle kartlegginger blir avtalt med foresatte i forkant.

Dette samtykket gir ikke godkjenning til utlevering av informasjon til andre samarbeidsinstanser som eksempelvis barnevern, familiesenter og tjeneste og koordineringskontor.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader