Aktuell informasjon

Forslag til revidert lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskrift)

Forslag til revidert lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskrift)

For å imøtekomme nye tekniske løsninger, og sikre god håndtering av husholdningsavfall, har Gjesdal kommune utarbeidet et forslag til ny lokal forskrift for husholdningsavfall. Du kan gi din innspill innen 08.07.2021.

Kommunestyret vedtok i møtet 14.06.2021 at forslaget til revidert forskrift skal legges ut til høring og offentlig ettersyn. 

Forskriften er hjemlet i forurensningsloven. 

Saksdokumenter: 

Saksframlegg, kommunestyret 14.06.2021

Kommunestyrets vedtak, 14.06.2021

Forslag til ny renovasjonsforskrift