Aktuell informasjon

Høring: endring av reguleringsplan for Litle Bærlandshølen, Vestlibakken m.fl. for Vestliveien 11, gnr. 6, bnr. 71

Høring: endring av reguleringsplan for Litle Bærlandshølen, Vestlibakken m.fl. for Vestliveien 11, gnr. 6, bnr. 71

Det foreslås å endre reguleringsplanen slik at det kan bygges en firemannsbolig i stedet for dagens enebolig i Vestliveien 11. Høringsinnspill kan sendes innen fristen 20. august 2021. 

Prosjektil Areal AS har på vegne av eierne av Vestliveien 11, sendt et forslag til endring av reguleringsplanen for Litle Bærlandshølen, Vestlibakken m.m. på Ålgård (planid 19920001).

Bakgrunnen for endringen er å tilrettelegge for oppføring av firemannsbolig på gnr. 6, bnr. 71, Vestliveien 11, som erstatning for den eksisterende eneboligen. Se nærmere beskrivelse i det vedlagte brevet, plankart, illustrasjonsplan sol/skygge og bestemmelser for denne eiendommen og den gjeldende reguleringsplanen.

Dokumentene til planendringen og den gjeldende reguleringsplanen ligger under.

Innspill til forslaget til reguleringsendring sendes til Prosjektil Areal AS, jf. opplysninger i det vedlagte brevet, med kopi til kommunen. Fristen for å sende innspill er 20. august 2021.

Høringsbrev Vestliveien 11 (PDF, 137 kB)

Planforslag Vestliveien 11_05.07.2021 (PDF, 114 kB)

Illustrasjonsplan Vestliveien_05.07.2021 (PDF, 110 kB)

Bestemmelser BKS, Vestliveien 11 (PDF, 112 kB)

Vestliveien_sol skygge (PDF, 182 kB)

Illustrasjonsbilde, Vestliveien 11 (JPG, 11 MB)

Illustrasjonsbilde2, Vestliveien 11 (JPG, 11 MB)

Reguleringsbestemmelser til den eksisterende reguleringsplanen, planid 19920001 (PDF, 36 kB)

Plankart til den eksisterende reguleringsplanen, planid 19920001 (PDF, 15 MB)