Aktuell informasjon

Høring: Navn på tunell gjennom Husafjell på veien Ålgårdsheia

Høring: Navn på tunell gjennom Husafjell på veien Ålgårdsheia

Gjesdal kommune skal tildele et navn på tunellen gjennom Husafjell, og foreslår "Husafjelltunellen". Før navnevalget tas sendes saken ut på høring, med frist 08.07.2021.

Kommunens forslag er basert på tidligere innspill fra Språkrådet og Statens kartverk.

Navnevalget har hjemmel i matrikkelloven. 

Kart (PDF, 714 kB)

Språkrådet_Tilrådning_Navn på en kommunal tunell i Gjesdal kommune (PDF, 302 kB)

Statens kartverk_Angående nytt tunnelnamn (PDF, 190 kB)

Språkrådet_Kommentarer til brev fra Kartverket om formene tunell og tunnel (PDF, 303 kB)