Barn og familie

Liten baby på skulderen til far - Klikk for stort bilde Kristian Konstali    

Under temaet barn og familie vil du finne informasjon som er relatert til barnehage, barnevern og familievern, barn og foreldre, samliv og god oppvekst i Gjesdal kommune.   

 

Hvor er hjelpen når jeg trenger den?

Kjipe foreldre

Ungdom sier at foreldrene er deres viktigste forbilder og rettesnorer når det gjelder alkohol. Ved å snakke med ungdom om alkohol, ha klare regler for alkoholbruk, være forbilder, snakke med andre foreldre og ikke minst være tilgjengelig, kan vi bidra til at ungdom drikker mindre og opplever færre negative konsekvenser.

Forskning viser at i familier der det er klare regler om alkohol, drikker tenåringen mindre og mer forsiktig. Snakk med tenåringen om alkohol og ha klare regler. På kjipeforeldre.no får du tips til hvordan du kan gjøre mer av det som funker. 

  

Vi drikker mer i feriene enn ellers. Hvor mye er det egentlig greit å drikke når man er på sommerferie med barna?

Av-og-til-logo


Som AV-OG-TIL-kommune er vi i Gjesdal spesielt opptatt av alkovett i samvær med barn og unge.


Ansatte og innbyggere i Gjesdal skal kjenne til Veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. (PDF, 2 MB) Veilederen er laget som en del av det rus og kriminalitetsforebyggende arbeidet (SLT) i Gjesdal. Målet er å gi informasjon om god forebygging, mulige bekymringstegn og hva du skal gjøre ved bekymring.

Les mer om SLT arbeidet i Gjesdal.

SLT logoSLT arbeidet i Gjesdal:
Forebygging av rus og kriminalitet
Fremme gode oppvekstforhold
Felles innsats mellom kommune og politi

Logo for God oppvekstDet er mange ungdommer som bruker el-sykkel i Gjesdal. For å forebygge ulykker ber vi ungdom og foreldre lese den viktige informasjon fra lensmann Kåre Birkeland, og snakke sammen om dette hjemme.

Forsidebilde. Foreldrehverdag.no

 

Foreldrehverdag.no hjelper deg å bli bedre kjent med barnet ditt og deg selv, og handler om forholdet mellom dere. Du får ikke fasitsvar, men kanskje noen nye tanker om hvorfor du gjør som du gjør, hvorfor barnet ditt gjør som det gjør og hvordan dere kan få det bedre sammen i hverdagen.

Ungdommen

Foreldre er de viktigste forebyggerne. Foreldre har innflytelse på ungdommens holdninger og valg, og foreldre har stor mulighet til å påvirke unges vaner.
 

God oppvekstFor barnas beste - må vi tørre og tenke det verste!


Vold kan skje i nærområdet, med familier og barn vi kjenner. 
Gjesdal kommunes
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2020, (PDF, 3 MB)viser tiltak for å forebygge, fange opp og gi helhetlig hjelp til barn og familier. Alle ansatte skal kjenne til planen, og bidra til at barn vokser opp uten vold og overgrep.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573