Barn og familie

Liten baby på skulderen til far - Klikk for stort bilde Kristian Konstali    

Under temaet barn og familie vil du finne informasjon som er relatert til barnehage, barnevern og familievern, barn og foreldre, samliv og god oppvekst i Gjesdal kommune.   

 

Hvor er hjelpen når jeg trenger den?

Barnekonvensjonen


Barnekonvensjonen har betydning for barn og unge i Gjesdal. Som en del av den nasjonale satsingen "Sjumilssteget" skal vi gjøre barnekonvensjonen mer kjent i kommunen.

Babyføtter i voksen hånd

Rogaland A-senter har åpnet avdeling for gravide og småbarnsfamilier med rusmiddelvansker.  

Lærer og elever

Kampanje mot vold i nære relasjoner, rettet mot ungdom. Det er viktig at voksne kjenner til kampanjen, har fokus på og informerer om. 

Barn som sitter i sofa

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg.

 

Barnevernstjenesten i Gjesdal 

Tre gutter

Oppvekstkoordinator har et overordnet og helhetlig perspektiv på Gjesdal kommunes forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge. 

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573