Barn og familie

Liten baby på skulderen til far - Klikk for stort bilde Kristian Konstali    

Under temaet barn og familie vil du finne informasjon som er relatert til barnehage, barnevern og familievern, barn og foreldre, samliv og god oppvekst i Gjesdal kommune.   

 

Hvor er hjelpen når jeg trenger den?

JDPS. Jæren distriktspsykiatriske senter

"Før eller siden kan livet bli tøft for alle".
Ambulant akutteam ved Jæren distriktspsykiatriske senter kan kontaktes hele døgnet. Tilbudet gjelder for innbyggere over 13 år, i Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

Blomst i barnehånd


Se plakat med ønskene fra barn og unge for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn.12 kjente personer gir sin stemme til mennesker som har vært utsatt for overgrep.
 

Barnekonvensjonen


Barnekonvensjonen har betydning for barn og unge i Gjesdal. Som en del av den nasjonale satsingen "Sjumilssteget" skal vi gjøre barnekonvensjonen mer kjent i kommunen.

Babyføtter i voksen hånd

Rogaland A-senter har åpnet avdeling for gravide og småbarnsfamilier med rusmiddelvansker.  

Lærer og elever

Kampanje mot vold i nære relasjoner, rettet mot ungdom. Det er viktig at voksne kjenner til kampanjen, har fokus på og informerer om. 

Barn som sitter i sofa

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg.

 

Barnevernstjenesten i Gjesdal 

Tre gutter

Oppvekstkoordinator har et overordnet og helhetlig perspektiv på Gjesdal kommunes forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge. 

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573