Foreldremedvirkning og samarbeid

Utelek i barnehage - Klikk for stort bilde  

 For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Det finnes et kommunalt foreldreutvalg hvor alle barnehagene i kommunen representeres. Gjesdal kommune har laget en brosjyre (PDF, 547 kB) om hvordan foreldre kan påvirke barnas hverdag i barnehagen.

 

 

Foreldreutvalget for barnehager . FUB er et selvstendig rådgivende organ for og med foreldre med barn i barnehagen. FUB er også en høringsinstans for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. FUB skal gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene, styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573