Kvalitet i Gjesdalbarnehagene

Gjesdal kommune har fokus på kvaliteten i barnehagene. Hver barnehage utarbeider en egen årsplan og strategiplan.

 

Barnehagene jobber med felles prosjekter og felles fokusområder. 

 

Vi er opptatt av at tilbudet i barnehagene bygger opp om videre læring i skolen.

Barn som går hånd i hånd - Klikk for stort bilde

 

 

VOKSENROLLEN

De kommunale barnehagene gjennomførte i perioden 2006 - 2010 et utviklingsprosjekt med fokus på voksenrollen. Hver barnehage deltok i to år. Gjennom forelesninger holdt av spesialpedagog Signe Lise Frøyland var målet å øke personalets kompetanse og forståelse for hvordan de kan se og forstå enkeltbarnet for så å handle på en måte som støtter opp om barnas utvikling. Mellom kursene arbeidet personalet med refleksjonsoppgaver. Kompetansen i kompendiet legges nå til grunn for arbeidet i barnehagene i Gjesdal.

 

Kvalitet i barnehagen handler om de voksnes rolle, om hvordan den enkelte ansatte ser, forstår og møter hvert barn. Voksenrolleprosjektet handler om selvutvikling i personalet. Dersom vi ønsker at barn skal utvikle et positivt selvbilde, må vi rette blikket mot oss selv. For vi vet at barn utvikler seg i samspill med andre.

 

 

SOL – sammen om lesing

Gjennom kommuneprosjektet God oppvekst, har barnehagesjef og skolesjef i Gjesdal ønsket å satse på et helhetlig opplæringsløp fra barnehage til skole. Sosial kompetanse og språk er nært knyttet sammen, og det er de områdene som er valgt i dette samarbeidet.

 

 

SOSIAL KOMPETANSE

Hver høst begynner ca 150 6 -åringer på skolen i Gjesdal. Av disse har de aller fleste gått i barnehage. Vi tror at en felles forståelsen av begrepet sosial kompetanse vil gjøre overgangen fra barnehage til skole bedre for både barn/elever, foreldre og ansatte.

 

 

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGENE I GJESDAL KOMMUNE

For å forebygge at mobbing skjer i barnehagen skal barnehagn jobbe for å skape et trygt og godt miljø.

 

De voksne skal ha fokus på mobbing og avdekking av dette gjennom kartlegging av miljøet, refleksjon og diskusjon, tilstedeværende voksen, åpenhet om enkeltbarn, systematisk observasjon av barn, barnesamtaler, foreldresamtaler, fokus på gruppeledelse og bevissthet rundt samlingene og ved å bruke resultatene fra brukerundersøkelsen.

 

Det skal reageres straks mobbing avdekkes og tiltak skal igangsettes.

 

OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE

Barn i Gjesdal skal oppleve sammenheng mellom barnehage og skole. For å sikre god skolestart, er barnehagen og skolen opptatt av tett samarbeid. I løpet av høsten avtaler barnehage og skole felles treffpunkt slik at barna blir kjet og får tilhørighet til sin skole.

 

Vi vil at barn i Gjesdal skal:

  • Knytte og opprettholde gode relasjoner
  • Forstå og gjøre seg forstått i lek og samhandling med andre
Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573