Familievernkontorets tilbud i Gjesdal

Bufetat logo - Klikk for stort bilde
Familievernet har noe kontortid på Ålgård etter avtale. Ring 51 53 81 50 for timebestilling. Familievernkontoret i Sør-Rogaland gir tilbud ved samlivs- og relasjonsproblemer. Enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt. Tilbudet er gratis.Gjesdal kommune har et fast samarbeid med Familievernkontoret. Målet er å gjøre familievernkontoret lettere tilgjengelig for folk flest, og gi tidlig og helhetlig hjelp til par og familier.

Samtaler
Familievernkontoret v/Gunnar Holmen har noen samtaler på Ålgård etter nærmere avtale.
Adresse: Rettedalen 7, samme sted som oppvekstteamet
Timebestilling gjøres på tlf. 51 53 81 50 (sentralbord Bryne)

Tverrfaglig samarbeid
Gunnar Holmen fortsetter det gode samarbeidet med ulike instanser. Det er laget rutine for samarbeid i enkeltsaker. Denne ligger i Compilo. Ansatte oppfordres til å ta direkte kontakt med Gunnar Holmen for drøfting og samarbeid i enkeltsaker, gunnar.holmen@bufetat.no

Foreldremøter/kurs
Familievernkontoret kan delta på foreldremøter/temkvelder med temaet "Hjemmet - barnets første læringsarena". Fokuset er på hva familien betyr for barna, og hvordan familien kan utruste barna til å mestre livet. Barnehager, skoler m.fl. kan ta direkte kontakt med Gunnar Holmen for bestilling.

Familievernet i Sør-Rogaland tilbyr
Kurs og gruppeveiledning
Hjelp til parforhold og familien
Veiledning til foreldre
Mekling og samarbeid om barna

Familiens betydning - se kirkensfamilievern.no
Familien i ulike kulturer
Film om familievernkontoret
Minoritetsfamiliers tanker og erfaringer med familierådgivning

Lovhjemmel
Lov om familievernkontor

Oppvekstkoordinator Monica J. Bjerkreim, tlf. 51614362/90403193 er kommunens kontaktperson i samarbeidet mellom Gjesdal kommune og Familievernkontoret i Sør-Rogaland.

  

 
Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573