God oppvekst

Bilde God oppvekst.png - Klikk for stort bilde Det skal være godt å vokse opp i Gjesdal.

Barn og unge skal oppleve at de er verdifulle og får brukt ressursene sine.

 

Tverrfaglig samarbeid

I Gjesdal kommune jobber barnehagene, skolene og hjelpetjenester (bl.a. helsestasjon, oppvekstteam, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste, psykisk helse og rusvern) tett sammen for å gi gode helhetlige tilbud.
 

Helhetlig oppvekstplan og Handlingsplan mot vold

"Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn". I Gjesdal er vi opptatt av helsefremmende arbeid der vi "fyller på" med det som skaper glede og trivsel. Samtidig har vi fokus på systematisk forebyggende arbeid, tidlig innsats og koordinerte tjenester til barn og familier.
 

Helhetlig oppvekstplan (PDF, 2 MB) (2011-2015) og Handlingsplan mot vold (PDF, 835 kB) (2011-2015) har vært viktige styringsverkøy. Planene er under revidering i 2016. Vil du vite mer, ta kontakt med oppvekstkoordinator.
 

Arbeidsgruppe God oppvekst

Oppvekstkoordinator, virksomhetsleder barn og unge, en styrer, en rektor og ledere for barnevern, kultur, helsestasjon og PPT jobber sammen for å sette helhetlig oppvekstplan og handlingsplan mot vold ut i livet. Hvis du vil vite mer, ta kontakt med oppvekstkoordinator.

 

SLT= Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet

SLT arbeidet inngår som en del av den helhetlige satsingen på barn og unge i Gjesdal. SLT arbeidet har fokus på ungdom i alderen 12-18 år. SLT samordner det rus- og kriminalitetsforbyggende arbeidet mellom kommune og politiet.

SLT-handlingsplan 2015 - 2016 (PDF, 389 kB) for Gjesdal kommune.
Strategi mot radikalisering og voldelig ekstremisme blant unge (PDF, 559 kB).


Mål:
- Ha best mulig oversikt over ungdomsmiljøet i Gjesdal
- Iverksette tiltak overfor enkeltpersoner og/eller grupper 
- Handle raskt
 

SLT koordinator/oppvekstkoordinator: Monica J. Bjerkreim

Sist endret 09.11.2016
Forsidebilde. Foreldrehverdag.no

 

Foreldrehverdag.no hjelper deg å bli bedre kjent med barnet ditt og deg selv, og handler om forholdet mellom dere. Du får ikke fasitsvar, men kanskje noen nye tanker om hvorfor du gjør som du gjør, hvorfor barnet ditt gjør som det gjør og hvordan dere kan få det bedre sammen i hverdagen.

Kjipe foreldre

Forskning viser at i familier hvor de har klare regler om alkohol, drikker tenåringen mindre og mer forsiktig. Snakk med tenåringen om alkohol og ha klare regler. På kjipeforeldre.no får du tips til hvordan du kan gjøre mer av det som funker. 

Blomst i barnehånd


Se plakat med ønskene fra barn og unge for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn.12 kjente personer gir sin stemme til mennesker som har vært utsatt for overgrep.
 

Zippy`s venner logo

 


Zippys venner er et tiltak for å fremme god psykisk helse, sosial kompetanse, trivsel og mestring. Det er i tråd med målet om å utruste barn og unge i Gjesdal til å håndtere livet.

Gravid

 

 

GOD START kurs for førstegangsforeldre før fødsel fortsetter. Se kursdatoene for 2017.

Bufetat


Familievernet har fast kontortid på Ålgård annen hver uke. Ring 51 53 81 50 for timebestilling.
 

Kampanje jegmotmeg

Informasjonskampanje om ungdom og psykisk helse 

ungdata.png

Foreldre, ansatte og politikere bør lytte til ungdommens stemme. 442 elever på 8.-10.trinn har svart på ungdomsundersøkelsen 2016.

 

dialogmoete_ungdom_12.04.16._hos_fylkesmannen.jpg

Blir du hørt? Blir meningene dine tatt på alvor?
Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa inviterte 60 ungdommer fra Rogaland til dialogmøte. Emil, Odd Martin, Emilie og Tuva deltok fra Gjesdal.

Snakkommobbing.no

Snakkommobbing.no er et tilbud fra Blå Kors til barn og unge i hele Norge. Her vil de møte trygge voksne med faglig kompetanse. Tjenesten er gratis, trygg og 100 prosent anonym. 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Oppvekstkoordinator/SLT koordinator
Tlf: 51 61 43 62
Mobil: 904 03 193
E-post  

 

 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573