God oppvekst

Bilde God oppvekst.png - Klikk for stort bilde
Det skal være godt å vokse opp i Gjesdal.

Mål: Barn og unge trives. God læring og utvikling for alle.
 Tverrfaglig samarbeid

I Gjesdal kommune jobber barnehagene, skolene og hjelpetjenester (bl.a. helsestasjon, familiesenter, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste og mestringssenteret) tett sammen for å gi gode helhetlige tilbud.
 

Helhetlig oppvekstplan og Handlingsplan mot vold

"Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn". I Gjesdal er vi opptatt av helsefremmende arbeid der vi "fyller på" med det som skaper glede og trivsel. Samtidig har vi fokus på systematisk forebyggende arbeid, tidlig innsats og koordinerte tjenester til barn og familier.
 

Helhetlig oppvekstplan (revideres i 2018) og Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (PDF, 3 MB) er viktige styringsverkøy. . Vil du vite mer, ta kontakt med oppvekstkoordinator.
 

Arbeidsgruppe God oppvekst

Oppvekstkoordinator, virksomhetsleder forebygging og mestring, en styrer, en rektor og ledere for barnevern, kultur, helsestasjon og PPT jobber sammen for å sette helhetlig oppvekstplan og handlingsplan mot vold ut i livet. Hvis du vil vite mer, ta kontakt med oppvekstkoordinator.

 

SLT= Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet

SLT arbeidet inngår som en del av den helhetlige satsingen på barn og unge i Gjesdal. SLT arbeidet har fokus på ungdom i alderen 12-18 år. SLT samordner det rus- og kriminalitetsforbyggende arbeidet mellom kommune og politiet.

SLT-handlingsplan 2017-2018 (PDF, 560 kB) for Gjesdal kommune.

Strategi mot radikalisering og voldelig ekstremisme blant unge (PDF, 559 kB).


Mål:
- Ha best mulig oversikt over ungdomsmiljøet i Gjesdal
- Iverksette tiltak overfor enkeltpersoner og/eller grupper 
- Handle raskt
 

SLT koordinator/oppvekstkoordinator: Monica J. Bjerkreim

Zippy`s venner logo

 


Zippys venner er et tiltak for å fremme god psykisk helse, sosial kompetanse, trivsel og mestring. Det er viktig i arbeidet for å utruste barn og unge til å håndtere livet.

Gjesdal kommune tilbyr gratis kurs i Flexid som betyr «fleksibel identitet». Kurset er for ungdommer som har vokst opp med mer enn en kultur, eller som har foreldre hvor en eller begge har flyttet fra et annet land. Kurset går over to år.

Bufetat


Familievernet har noe kontortid på Ålgård etter avtale. Ring 51 53 81 50 for timebestilling. Familievernkontoret i Sør-Rogaland gir tilbud ved samlivs- og relasjonsproblemer. Enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt. Tilbudet er gratis.

Kjipe foreldre

Ungdom sier at foreldrene er deres viktigste forbilder og rettesnorer når det gjelder alkohol. Ved å snakke med ungdom om alkohol, ha klare regler for alkoholbruk, være forbilder, snakke med andre foreldre og ikke minst være tilgjengelig, kan vi bidra til at ungdom drikker mindre og opplever færre negative konsekvenser.

Forskning viser at i familier der det er klare regler om alkohol, drikker tenåringen mindre og mer forsiktig. Snakk med tenåringen om alkohol og ha klare regler. På kjipeforeldre.no får du tips til hvordan du kan gjøre mer av det som funker. 

  

Vi drikker mer i feriene enn ellers. Hvor mye er det egentlig greit å drikke når man er på sommerferie med barna?

Av-og-til-logo


Som AV-OG-TIL-kommune er vi i Gjesdal spesielt opptatt av alkovett i samvær med barn og unge.


Ansatte og innbyggere i Gjesdal skal kjenne til Veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. (PDF, 2 MB) Veilederen er laget som en del av det rus og kriminalitetsforebyggende arbeidet (SLT) i Gjesdal. Målet er å gi informasjon om god forebygging, mulige bekymringstegn og hva du skal gjøre ved bekymring.

Les mer om SLT arbeidet i Gjesdal.

SLT logoSLT arbeidet i Gjesdal:
Forebygging av rus og kriminalitet
Fremme gode oppvekstforhold
Felles innsats mellom kommune og politi

Gravid

 

 

GOD START kurs for førstegangsforeldre før fødsel fortsetter. Se kursdatoene for 2018.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Oppvekstkoordinator/SLT koordinator
Tlf: 51 61 43 62
Mobil: 904 03 193
E-post  

 

 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573