God oppvekst

Klikk for stort bilde
Det skal være godt å vokse opp i Gjesdal.

Mål: Barn og unge trives. God læring og utvikling for alle.
 Tverrfaglig samarbeid

I Gjesdal kommune jobber barnehagene, skolene og hjelpetjenester (bl.a. helsestasjon, familiesenter, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste og mestringssenteret) tett sammen for å gi gode helhetlige tilbud.
 

Helhetlig oppvekstplan og Handlingsplan mot vold

"Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn". I Gjesdal er vi opptatt av helsefremmende arbeid der vi "fyller på" med det som skaper glede og trivsel. Samtidig har vi fokus på systematisk forebyggende arbeid, tidlig innsats og koordinerte tjenester til barn og familier.

Arbeidsgruppe God oppvekst

Oppvekstkoordinator, en styrer, en rektor og ledere for barnevern, kultur, helsestasjon og PPT jobber sammen for å sette helhetlig oppvekstplan og handlingsplan mot vold ut i livet. Hvis du vil vite mer, ta kontakt med oppvekstkoordinator.

 

SLT= Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet

SLT arbeidet inngår som en del av den helhetlige satsingen på barn og unge i Gjesdal. SLT arbeidet har fokus på ungdom i alderen 12-18 år. SLT samordner det rus- og kriminalitetsforbyggende arbeidet mellom kommune og politiet.
 


Mål:
- Ha best mulig oversikt over ungdomsmiljøet i Gjesdal
- Iverksette tiltak overfor enkeltpersoner og/eller grupper 
- Handle raskt
 

SLT koordinator/oppvekstkoordinator: Monica J. Bjerkreim


Verdensdagen for psykisk helse markeres årlig i Gjesdal kommune. Tema for 2019 er «Gi tid». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. «Gi tid» er første tema ut under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse», som skal gjelde for 2019-2021.

Verdensdagen markeres med ulike arrangment i Gjesdal kommune fra 10.-16. oktober. Program for hele uka. (PDF, 7 MB)

Mandag 14. oktober kl. 19.30. - 21.15. blir det åpent foredrag med Marco Elsafadi  i Ålgård kirke. Billettsalget starter 2. september på hoopla.no (kr. 150,- + 20,- i billettavgift).  Marco Elsafadi har inspirert folk over hele landet som basketballspiller, ungdomsarbeider, foredragsholder og vinner av Mesternes Mester på NRK. Han er opptatt av viktigheten av gode relasjoner.

Velkommen på stand og foredrag. Og gjør som ungdommene på Ungdomshuset: Ta praten om hva "Gi tid" innebærer for deg?

 

 

 SLT arbeidet i Gjesdal:
Forebygging av rus og kriminalitet
Fremme gode oppvekstforhold
Felles innsats mellom kommune og politiDe fleste unge i Gjesdal har det bra. Ungdataundersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. Skoleelever over hele landet svarer på en elektronisk spørreundersøkelse om foreldre, venner, lokalmiljø, skole, fritid, trening, helse, kosthold, fysisk og psykisk helse, selvbilde, tobakk, rus, mobbing, vold og regelbrudd.


 


Helhetlig oppvekstplan viser «Gjesdaltråden» og de viktigste satsingsområdene fra før fødsel til 18 år. Helhetlig oppvekstplan er styrende for alle ansatte som jobber for barn og unge.

Gjennomføres i mars 2019 for alle elever i 8.–10. klasse.

Gravid mage

 

GOD START kurs for førstegangsforeldre før fødsel fortsetter. Se kursdatoene for 2019.

 


Zippys venner er et tiltak for å fremme god psykisk helse, sosial kompetanse, trivsel og mestring. Det er viktig i arbeidet for å utruste barn og unge til å håndtere livet.

Gjesdal kommune tilbyr gratis kurs i Flexid som betyr «fleksibel identitet». Kurset er for ungdommer som har vokst opp med mer enn en kultur, eller som har foreldre hvor en eller begge har flyttet fra et annet land. Kurset går over to år.

Bufetat logo


Familievernet har noe kontortid på Ålgård etter avtale. Ring 51 53 81 50 for timebestilling. Familievernkontoret i Sør-Rogaland gir tilbud ved samlivs- og relasjonsproblemer. Enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt. Tilbudet er gratis.

Ungdom sier at foreldrene er deres viktigste forbilder og rettesnorer når det gjelder alkohol. Ved å snakke med ungdom om alkohol, ha klare regler for alkoholbruk, være forbilder, snakke med andre foreldre og ikke minst være tilgjengelig, kan vi bidra til at ungdom drikker mindre og opplever færre negative konsekvenser.

Forskning viser at i familier der det er klare regler om alkohol, drikker tenåringen mindre og mer forsiktig. Snakk med tenåringen om alkohol og ha klare regler. På kjipeforeldre.no får du tips til hvordan du kan gjøre mer av det som funker. 

  

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Monica Johansen Bjerkreim
Oppvekstkoordinator/SLT koordinator
E-post
Telefon 51 61 43 62
Mobil 904 03 193
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573