Helsestasjonstjenester
Baby på fars skulder

Helsestasjonstjenester gir et gratis helsetilbud til alle barn i alderen 0-5 år og deres familier

Telefontid kl 08:00-14.30.

Ungdommer som hopper

Helsestasjon for ungdom (HFU) gir helsetjenester til ungdom i alderen 13-20 år som bor i Gjesdal kommune. Tilbudet er gratis og du trenger ikke å bestille time.

Åpningstid: tirsdag kl 14:00-16:00.

Følger skolerute.

 

Flyktninger på tur

Kommunens helsetilbud skal sørge for at bosatte flyktninger, familiegjenforente og enslige mindreårige flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.

gravid

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor på helsestasjon. Den gravide kan velge om hun vil gå til sin fastlege eller jordmor.

 

HPV vaksinering.jpg

Skolehelsetjenesten er en forlengelse til helsestasjonens tilbud til barn og ungdom i skolepliktig alder. Helsesøster har fast kontortid på skolen og kan kontaktes direkte.

 

 

 

 

 

 

Bilde smittevern

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573