Hvor er hjelpen når jeg trenger den?

Klikk for stort bilde
Foreldre oppfordres til å ta kontakt hvis du/dere er bekymret eller har spørsmål knyttet til barn og unges utvikling. Oversikten viser tilbudet i Gjesdal, og hvem du kan kontakte.

 

 

 


Hvilke tilbud har vi i Gjesdal?

Foreldre og ansatte som jobber med barn og unge, opplever noen ganger at utfordringene er for store å takle alene. Aktuelle vansker kan være:  barn og unges utvikling og behov, samspillet i familien, konflikter, foreldrerollen,  sosial fungering, mobbing, tristhet, angst, uro, sinne, konsentrasjonsvansker, ettervirkninger etter ubehagelige hendelser, selvskading, vansker i forhold til kropp og mat, forstyrret søvn, overdrevet dataspilling, rus eller vold. Nedenfor finner dere kort informasjon om ulike tilbud i Gjesdal. 

 

Ta kontakt:

For foreldre som er usikre på hvem de skal kontakte, kan det være lurt å snakke med ansatt på helsestasjon/ barnehagen/skolen som kjenner barnet og familien. Ansatte der kan formidle kontakt med aktuelle instanser.

 

Helsestasjon tlf. 51 61 44 90

På helsestasjonen kan du ta opp spørsmål om oppdragelse, barnets utvikling og foreldrerollen. Helsestasjonen gir råd og veiledning. Helsesøster er tilstede på alle skolene etter fastsatte tidspunkt. Helsestasjonen for ungdom har åpent en ettermiddag i uka.

 

Barnehage/skole

Ta raskt kontakt med ansatte i barnehage eller skole dersom du opplever at barnet ditt har vansker, eller du er urolig for noe. I samråd med foreldre, kan barnehagen og skolen samarbeide med ulike instanser.

 

Familiesenteret tlf. 90 41 06 51

For barn/ungdom fra 0 - 18 år og deres familier. Et tilbud til familier som har behov for mer oppfølging enn det som gis fra helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnehage og skole.

 

PPT tlf. 51 61 43 30

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal bidra til å sikre likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særskilte behov. Kontakt PPT dersom du opplever at barnet ditt har behov for tilpasset opplæring eller spesialpedagogisk hjelp i barnehagen eller skolen.

 

Fastlegen

Ved bekymring for barnets helse og utvikling, bestill time hos fastlege for vurdering og eventuell videre henvisning til spesialisthelsetjenesten.

 

Barneverntjenesten tlf. 51 61 43 50

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller nødvendig utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten undersøker barns oppvekstforhold og kan sette inn hjelpetiltak og omsorgstiltak. Barn eller foreldre kan henvende seg til barnevernet for å søke hjelp. Ansatte i kommunen har plikt til å melde fra til barnevernet når de er bekymret for et barns situasjon. Også privatpersoner, f. eks. slektninger, naboer eller trenere kan henvende seg til barnevernet.

 

Tjeneste og koordineringskontoret tlf. 51 61 43 70

Kontoret skal bidra til at alle som bor i Gjesdal kommune og har behov for koordinering av tjenester, får veiledning og hjelp uavhengig av type behov eller tjeneste. Det gjelder også tilbud til foreldre som har særlig tyngende omsorgsoppgaver overfor barn med nedsatt funksjonsevne.
 

Mestringssenteret

Avdelingen gir tjenester til mennesker som på grunn av psykisk lidelse eller rusmiddelmisbruk har et redusert funksjonsnivå. Tjenestetilbudet innebefatter:

 • Forebygging og tidlig innsats
 • Oppfølging av lette, moderate og alvorlige lidelser
 • Oppfølging i bolig
 • Oppfølging av rusmisbrukere og deres pårørende
   

Ambulant akutteam - Jæren DPS


Familievernkontor tlf. 51 53 81 50

Innbyggere i Gjesdal får tilbud fra Familievernkontoret i Sør-Rogaland. Familievernet tilbyr både parterapi, familieterapi og samtaler med enkeltpersoner. Barn og unge kan også bruke familievernet. Familievernkontorene utfører lovpålagt mekling ved samlivsbrudd. Dette gjelder både gifte og samboere, og foreldre som vil reise sak for domstol etter barneloven.

Familievernkontoret har noe kontortid på Ålgård etter avtale: Første etasje v/familiesenteret, Rettedalen 7.


Andre aktuelle samarbeidspartnere:

NAV Gjesdal tlf. 55 55 33 33
Oppfølgingstjenesten v/veileder i Gjesdal tlf. 975 64 477 

Politiet tlf. 02800
Oppvekstkoordinator/SLT tlf. 51 61 43 62

BUP Bryne tlf. 51 51 25 02

 

 

Fant du det du lette etter?
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573