SLT = Samordning av lokale forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet

SLT logo - Klikk for stort bilde

SLT arbeidet i Gjesdal:
Forebygging av rus og kriminalitet
Fremme gode oppvekstforhold
Felles innsats mellom kommune og politiSLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet i stedet for å reparere.

SLT arbeidet i Gjesdal bidrar til at ressursene som finnes hos kommune og politi, blir mer samkjørte og målrettet. SLT arbeidet inngår som en del av den helhetlig satsingen på barn og unge i Gjesdal, med hovedvekt på 12-18 år. Målet er å:

  • Samordne det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet
  • Ha best mulig oversikt over ungdomsmiljøet i Gjesdal
  • Iverksette tiltak rettet mot enkeltpersoner og/eller grupper. Handle raskt!
     
er styringsverktøy i arbeidet.
 
 

Veilederen er utarbeidet som en del av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Gjesdal.
 

SLT koordinator/oppvekstkoordinator: Monica J. Bjerkreim tlf. 51 61 43 62 e-post Monica.johansen.bjerkreim@gjesdal.kommune.no

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573