Aktuell informasjon

Fiskebekk barnehage

Fiskebekk barnehage

 

Visjon: Med fokus på fremtiden

Om barnehagen:

Fiskebekk barnehage er en privat andelsbarnehage som startet opp i oktober 2002. I Fiskebekk barnehage synes vi at vi har verdens viktigste jobb. Vi er så heldige å få være med på å former og oppdra fremtidens generasjon. Fiskebekk barnehage og alle de andre barnehagene i Gjesdal kommune jobber sammen for å skape barnehager av høy kvalitet. VI har barn i fokus og er opptatt av å sikre omsorg og utviklingsstøtte for alle barn.

Vi gir barna mulighet til å utvikle seg, vokse, leke, lære, oppleve, prøve og feile innenfor barnehagens rammer. Ønsket er at barna skal få økt selvfølelse, tro på at de mestrer, pirret nysgjerrighet og lærelyst, lære å ta hensyn til andre, verdsette ulikheter og få venner.

Vår visjon: "Med fokus på fremtiden" beskriver at vi ser barna som til enhver tid skal være i fokus, at det er barna som er den nye, oppvoksende generasjon og alt vi gjør skal bære preg av dette.

Den fornøyelige naturen

I Neseskogen har vi et fantastisk leirsted med tårngamme, som inneholder benker og ildsted. En gang i uka lager vi varm mat ute i skogen. Ved selve leirstedet har vi har et stort klatrenett, slengdisser, sølekjøkken, vedbod, hinderløype og zip-line. I Neseskogen får barna utfolde seg motorisk og de har store muligheter til å få brukt fantasien i leken. De spikker, lager insektfeller, lærer navn på insekter, fugler, ulike sopper og trær.

Barnehagen disponerer egen barnehagebuss, og det gjør at naturgruppene og de andre avdelingene har anledning til å reise til ulike steder. Vi har blant annet vært på tur i Sandtangen, Brekko, Sandvedparken og Borestranden.

I Fiskebekk barnehage ønsker vi å lære barna om nærmiljøet og det å ta vare på naturen, og muligheten for gode turopplevelser er det utallige av. Barnehagen er omkranset med flotte turområder. Alle avdelingene går på turer, og da gjerne en lokal fjelltur, besøker en lekeplass, går til stadion og biblioteket.

Felles tema

I Fiskebekk barnehage har vi felles tema for alle avdelingene. Dette fordi vi vil at barna skal få  felles opplevelser og at vi sikrer at barna får erfaringer i de syv fagområdene som Rammeplan for barnehager beskriver. I dette barnehageåret har vi valgt at GLEDING skal være overordnet fokusområde, og det skal gjennomsyre hverdagen her i Fiskebekk barnehage.

Storyline

Fiskebekk barnehage har brukt Storyline som metode siden 2006. Det er en tverrfaglig måte å jobbe på. En storyline er bygget opp systematisk gjennom en temafortelling. Historien skal barna være med på å skape, og dette gjøres ved dialog sammen i grupper med barn og voksne. Barna blir presentert for et problem eller dilemma de selv må være med å løse. I veksling mellom fiksjon og virkelighet blir barna støttet og veiledet gjennom prosesser de selv har stor medvirkning i.

 

Vår erfaring er at denne metoden skaper stort engasjement både blant barna og personalet. Vi har opp gjennom årene hatt storyline om blant annet musikk, verdensrommet, dinosaurer, sjørøvere og vikinger.

Organisering av barnehagen

Fiskebekk barnehage er en 3-avdelings barnehage med plass til ca. 60 barn.

Avdelingene har navn etter nuter/ fjell rundt barnehagen:

  • Småberget er en småbarnsavdeling for 0-3 år.
  • Storenuten er en 2-4 års avdeling
  • Fodnaberget er en 4-5 års avdeling som er en naturavdeling.

Åpningstid

07:00 - 17:00.

Måltider

I Fiskebekk barnehage har vi kokk som fikser maten vår! Barna får servert tre måltider i barnehagen. Barna får frokost, lunsj, og et lett måltid som består av knekkebrød og frukt på ettermiddagen. Vi tilbyr barna varmrett minst 2 dager i uka. Vi legger vekt på at maten skal smake godt, være næringsrik og sunn, samtidig som det er viktig at barna av og til kan smake noe nytt.

 

Matpenger

400,- pr mnd (for 5 dager). Dekker frokost, lunsj og fruktmåltidet.

Her finner du oss:

Adresse: Fiskebekkveien 30, 4331 Ålgård

Kontakt

Asbjørn Jøntvedt – daglig leder Fiskebekk barnehage

E-post: daglig-leder@fiskebekkbarnehage.no

Telefon 51 61 24 90

Kontakt

Asbjørn Jøntvedt
Daglig leder
E-post