Flassabekken barnehage

Flassabekken barnehage

Flassabekken barnehage - Klikk for stort bildeFlassabekken barnehage

Alle barnehagene i Gjesdal kommune jobber sammen for å skape barnehager av høy kvalitet. Vi har barn i fokus og er opptatt av å sikre omsorg og utviklingsstøtte for alle barn.

Barnehagens visjon: "Me e forvedne"

Engasjementet og interessene våre bunner i det å være "forveden" på alt og alle rundt oss og er drivkraften som fører til at vi tilegner oss kunnskaper.

Om Flassabekken barnehage:

Flassabekken barnehage er en kommunal barnehage som ligger på Husafjell med Gjesdalhallen, Solås skole og idrettsanlegget som nærmeste naboer.  

Barnehagen  bruker  Kodlifjellet, Flassavatnet og områdene rundt til utforskning og lek.

Organisering av barnehagen:

Barnehagen har 12 avdelinger, per i dag er 9 avdelinger i bruk.

På 3 avdelinger har vi følgende;

1 pedagogisk leder

1 barnehagelærer

1 Barn og ungdomsarbeider/assistent

På de andre avdelingene har vi

1 pedagogisk leder

2 barn og ungdomsarbeider/assistent


I første etasje er det 5 avdelinger for barn mellom 1 og 3 år, 9 barn per avdeling.

I andre etasje er det 4 avdelinger for barn mellom 3 og 6 år, 18 barn per avdeling. 

En avdeling er tilrettelagt for barn med spesielle behov. Vi har personal med spisskompetanse for å kunne ta imot nyankomne flyktning/asylsøker.

Vi har et stort uteområde som er delt i 4 soner:

  • Uteområde 1. etg. forbeholdt barn i alderen 0-3 år
  • Uteområde 2. etg. forbeholdt barn i alderen 3-6 år
  • Uteområde i hver ende av bygget; "Ville vesten" og "Svingen" som er tilgjengelig for alle.

Åpningstid:

06:45 - 16:45

Måltider:

Barnehagen har egen kokk som serverer 3 måltider pr. dag.

Frokost kl 08.00 – 09.00

Lunsj kl 11.00

Måltid ca kl 14.00

Matpenger:

430,-

Her finner du oss:

Adresse: Flassabekkveien 2, 4330 Ålgård

Telefon: 51 61 48 50

 

Kontakt

Jan Frode Bollestad - styrer Flassabekken barnehage
E-post
Telefon 51 61 48 51