Gilja barnehage

Gilja barnehage

Dirdal og Gilja barnehage - Klikk for stort bildeGilja barnehage

Alle barnehagene i Gjesdal kommune jobber sammen for å skape barnehager av høy kvalitet. Vi har barn i fokus og er opptatt av å sikre omsorg og utviklingsstøtte for alle barn.

Visjon: Det store i det små

For oss betyr det å være tilstedeværende voksne med fokus på barnet. Å se og anerkjenne barnet når det viser mestring, positiv atferd og anerkjenne barnets gode gjerninger.

Om Gilja barnehage:

 • Barnehagen benytter seg av Marte Meo som metode.

  Marte Meo er en veiledningsmetode utviklet av Maria Aarts i Nederland for ca 25 år siden. Marte Meo kan brukes i alle møter der mennesker møtes. Metoden er system- og ressursorientert, og bygger blant annet på kunnskap fra den nyere spedbarnsforskningen, på «empowerment»-tankegang og på løsningsfokusert tilnærming (LØFT). Marte Meo har et ikke-dømmende menneskesyn. Alt bygges på Tilknytningsteorien (John Bowlby er svært sentral). Video brukes som et sentralt hjelpemiddel

 • Vi er opptatt av:

 • Være fysisk, psykisk og mentalt tilstede.  

 • Være bevist som voksne, gode rollemodeller  

 • Gi nærhet, trygghet og møte barnet på dets ståsted 

 • Åpne opp for barnets ønsker inn i hverdagen – se barnets innspill 

 • Være tilstede i barns mestringsfølelser 

 • Ta vare på de fine øyeblikk som oppstår mellom barn-barn og barn-voksen 

 • Vite at alle barn har en venn og være med å bygge opp nye vennskapsbånd 

 •  Se det viktige i de små hverdagslige situasjonene  

 • Gi ros og positiv tilbakemelding  

 • Skape felles opplevelser for barna på avdeling og sammen i hele barnehagen.  

 • Et miljø fylt av latter og blikk-kontakt, fang, mestring, rampestreker, High Five, og et personal som byr på seg selv i lek 

 • Vise at en ønsker å være sammen med barna.  

 • At det har betydning at akkurat du kommer i dag.  

 • Hverdagsmagi  

Foreldresamarbeid:  

 • Å legge til rette for et godt foreldresamarbeid  

 • Å ha et aktivt Samarbeidsutvalg

Vi har disse 3 satsingsområdene i barnehagen:

 • Språk, kommunikasjon og tekst
 • Natur, miljø og teknologi
 • Kropp, bevegelse, mat og helse

 

Organisering av barnehagen:

Gilja barnehage åpnet i august 2012, og er en 3 avdelings barnehage med 42 plasser. 

 

Åpningstid:

Vi kartlegger foreldres behov for åpningstid hvert barnehageår, dette legger føringer for åpningstiden.

Måltider:

 • Barna har med seg niste til frokost
 • Barnehagen serverer lunch og et måltid bestående av frukt og grønnsaker
 • Vi har både varme og kalde måltider

Matpenger:

Størrelse på plass avgjør hvor mye foresatte betaler i matpenger

Her finner du oss:

Adresse:
Kroveien 16, 4335 Dirdal

Telefon: 51 61 49 20

Kontakt

Beate Grande Pettersen - styrer Gilja barnehage
E-post
Telefon 51 61 49 21

Kart