Aktuell informasjon

Gilja barnehage

Gilja barnehage

Dirdal og Gilja barnehage - Klikk for stort bildeGilja barnehage

Barnehagene i Gjesdal kommune jobber sammen for å skape barnehager av høy kvalitet. Vi har barn i fokus og er opptatt av å sikre omsorg og utviklingsstøtte for alle barn. Gjesdal Kommune benytter seg av CLASS som metode for å kartlegge kvaliteten i barnehagene. 

Organisering av barnehagen: 

Gilja er en 3-avdelingsbarnehage med 42 plasser.

Personalet består av styrer, pedagogiske ledere og fagarbeidere.  

Marte Meo:

Barnehagen benytter seg av Marte Meo som metode.  

Personalet består av 8 faste ansatte som er utdannet Marte Meo praktikere.   

Marte Meo er en veiledningsmetode utviklet av Maria Aarts i Nederland for ca 25 år siden. Marte Meo kan brukes i alle møter der mennesker møtes. Metoden er system- og ressursorientert, og bygger blant annet på kunnskap fra den nyere spedbarnsforskningen, på «empowerment»-tankegang og på løsningsfokusert tilnærming (LØFT).  

Marte Meo har et ikke-dømmende menneskesyn og bygges på Tilknytningsteorien (John Bowlby er svært sentral).  

Video brukes som et sentralt hjelpemiddel  

For oss betyr det å anerkjenne barnet når det viser mestring og positiv atferd.   

Elementene i Marte Meo beskriver hva vi legger vekt på i møtet med barnet. Elementene er:  

 • Å Benevne barnet  
 • Å bekrefte barnet  
 • Å følge barnets Initiativ 
 • Å bekrefte ønsket atferd 
 • Turtaking  
 • Å triangulere barn  
 • Positiv ledelse 

Visjon: Det store i det små 

For oss betyr det å anerkjenne barnet når det viser mestring og positiv atferd.   

Elementene i Marte Meo beskriver hva vi legger vekt på i møtet med barnet. Elementene er:  

 • Å Benevne barnet  
 • Å bekrefte barnet  
 • Å følge barnets Initiativ 
 • Å bekrefte ønsket atferd 
 • Turtaking  
 • Å triangulere barn  
 • Positiv ledelse 

Foreldresamarbeid:   

 • Å legge til rette for et godt foreldresamarbeid   
 • Å ha et aktivt Samarbeidsutvalg 

Våre satsingsområder: 

 • Relasjoners kompetanse.  
 • Språk, kommunikasjon og tekst 
 • Kropp, bevegelse, mat og helse 
 • Natur, miljø og teknologi 

Åpningstid: 

Vi kartlegger foreldres behov for åpningstid hvert barnehageår, dette legger føringer for åpningstiden. 

Måltider: 

 • Barna har med seg niste til frokost 
 • Barnehagen serverer lunch og et måltid bestående av frukt og grønnsaker 
 • Vi har både varme og kalde måltider 

Matpenger: 

 • Størrelse på plass avgjør hvor mye foresatte betaler i matpenger 

Her finner du oss: 

Vår adresse er: 

Kroveien 16, 4335 Dirdal 

Telefon: 51 61 49 20 

Kontakt

Beate Grande Pettersen - styrer Gilja barnehage
E-post
Telefon 51 61 49 21

Kart