Aktuell informasjon

Øygardsvatnet barnehage

Øygardsvatnet barnehage

Øygardsvatnet barnehage

Alle barnehagene i Gjesdal kommune jobber sammen for å skape barnehager av høy kvalitet. Vi har barn i fokus og er opptatt av å sikre omsorg og utviklingsstøtte for alle barn.

Barnehagens visjon: Gode øyeblikk sammen

 

Om Øygardsvatnet barnehage:

Øygardsvatnet barnehage ble bygget i 2017 og ligger i naturskjønne omgivelser like ved Øygardsvatnet og er nærmeste nabo til Nesjane barnehage. 

Vi har et flott bygg med mange muligheter. Vi har små lekerom for mindre grupper barn, og store fellesareal med mulighet for fysisk aktivitet og fellessamlinger m.m. Vi har også temarom som vannrom og formingsrom. I tillegg har vi flere lekeområder utendørs og flotte turområder i nærmiljøet som gir mulighet til variert og spennende lek og aktiviteter.  

Personalet er profesjonelle og opptatt av å skape gode øyeblikk sammen med barna. Barnehagen bruker Marte Meo som metode for veiledning av personalet i samspill med barna. Barnehagen har Marte Meo terapeut i personalet, og vi utdanner hele personalet til Marte Meo praktikere. 

Vårt fokus er å skape et godt språk- og lekemiljø hvor barna utvikler gode samspill og et godt selvbilde. 

Barnehagen jobber også med Lean som metode for kontinuerlige forbedringer. 

Organisering av barnehagen:

Barnehagen har åtte avdelinger, fire småbarnsavdelinger med barn fra 1-3 år og fire avdelinger med barn fra 3-5 år.

Åpningstid:

07:00 - 17:00

Måltider:

Vi har ansatt kokk som tilbereder tre måltider til dagen.
Barnehagen legger stor vekt på at opplevelsen rundt måltidet skal være god. Vi har god tid når vi spiser, og barna spiser godt og variert.

Matpenger:

450,- pr.mnd

Her finner du oss:

Adresse: Ånundskaret 96

Telefon: 95 87 28 12

Kontakt

Anne Hoff - styrer Øygardsvatnet
E-post
Mobil 958 72 812

Kart