Gjesdal kommune

Lovverk

Lovverk

Oversikt over lovverk for drift av barnehagene. 

Barnehageloven

Barnehageloven regulerer barnehagene i Norge. Loven gjelder for både private og offentlige barnehager.

Rammeplan

Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgave.

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager

Forskrift om miljørettet helsevern har som formål å bidra til at det fysiske miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.