Planleggingsdager i de kommunale barnehagene

Planleggingsdager i de kommunale barnehagene

For barnehageåret 2020-2021:

  • 13. august 2020
  • 14. august 2020
  • 13. november 2020
  • 6. april 2021
  • 14. mai 2021

De kommunale barnehagene er stengt disse dagene.