Planleggingsdager i de kommunale barnehagene

Planleggingsdager i de kommunale barnehagene

For barnehageåret 2021-2022:

  • 16. august 2021
  • 17. august 2021
  • 12. november 2021
  • 19. april 2022
  • 27. mai 2022

De kommunale barnehagene er stengt disse dagene.