Priser og betaling

Priser og betaling

Barnehagebetalingen er fordelt på 10 terminer. Juli og august er betalingsfrie måneder.

Hva koster det?

5-dagers tilbud: kr. 3 350
4-dagers tilbud: kr. 3 015
3-dagers tilbud: kr. 2 345

Søskenmoderasjon

2 søsken i barnehage: eldste barn får 30 % søskenmoderasjon
3 søsken i barnehage: eldste barn får 50 %, mellomste barn får 30%, yngste barn betaler full pris.

Redusert betaling

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Husstander med samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under kr. 537 333, kan søke om redusert barnehagebetaling. 

3, 4 og 5 åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husstander med en samlet inntekt på mindre enn kr. 533.500,-, har rett til å få 20 timers gratis oppholdstid i barnehagen per uke. 20 timer gratis tilbud gjelder ved heltidsplass. Ved deltidsplass blir det færre gratistimer.

Søknadsskjema redusert betaling

Dersom du av ulike grunner ikke har mulighet til å sende søknaden elektronisk, kan du sende epost til ann.elin.lima@gjesdal.kommune.no. Du vil da motta et skjema du kan fylle ut og returnere.