Priser og betaling

Priser og betaling

Barnehagebetalingen er fordelt på 10 terminer. Første termin starter 15.08.

Hva koster det?

Fra januar 2020:

5-dagers tilbud: kr. 3 449,-
4-dagers tilbud: kr. 3 103,-
3-dagers tilbud: kr. 2 414,-

Søskenmoderasjon

2 søsken i barnehage: eldste barn får 30 % søskenmoderasjon
3 søsken i barnehage: eldste barn får 50 %, mellomste barn får 30%, yngste barn betaler full pris.

Redusert betaling

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Husstander med samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under kr. 574.750,- kan søke om redusert barnehagebetaling. 

2, 3, 4 og 5 åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husstander med en samlet inntekt på mindre enn kr. 548.500,- har rett til å få 20 timers gratis kjernetid i barnehagen per uke. 20 timer gratis tilbud gjelder ved heltidsplass. Ved deltidsplass blir det færre gratistimer.

Søknadsskjema redusert betaling

Dersom du av ulike grunner ikke har mulighet til å sende søknaden elektronisk, kan du sende epost til ann.elin.lima@gjesdal.kommune.no. Du vil da motta et skjema du kan fylle ut og returnere.