Priser og betaling

Priser og betaling

Barnehagebetalingen er fordelt på 10 terminer. Første termin starter 15.08.

Hva koster det?

Fra januar 2020:

5-dagers tilbud: kr. 3 449,-
4-dagers tilbud: kr. 3 103,-
3-dagers tilbud: kr. 2 414,-

Betalingsterminer

Betalingsterminer kommunale barnehager

16.08 til 15.09 = termin 1      august\september 

16.09 til 15.10 = termin 2      september\oktober 

16.10 til 15.11 = termin 3      oktober\november 

16.11 til 15.12 = termin 4      november\desember 

16.12 til 15.01 = termin 5      desember\januar 

16.01 til 15.02 = termin 6      januar\februar 

16.02 til 15.03 = termin 7      februar\mars 

16.03 til 15.04 = termin 8      mars\april 

16.04 til 15.05 = termin 9      april\mai 

16.05 til 15.06 = termin 10    mai\juni 

 

Søskenmoderasjon

2 søsken i barnehage: eldste barn får 30 % søskenmoderasjon
3 søsken i barnehage: eldste barn får 50 %, mellomste barn får 30%, yngste barn betaler full pris.

Redusert betaling

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Husstander med samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under kr. 574.750,- kan søke om redusert barnehagebetaling. 

2, 3, 4 og 5 åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husstander med en samlet inntekt på mindre enn kr. 548.500,- har rett til å få 20 timers gratis kjernetid i barnehagen per uke. 20 timer gratis tilbud gjelder ved heltidsplass. Ved deltidsplass blir det færre gratistimer.

Søknadsskjema redusert betaling

Dersom du av ulike grunner ikke har mulighet til å sende søknaden elektronisk, kan du sende epost til ann.elin.lima@gjesdal.kommune.no. Du vil da motta et skjema du kan fylle ut og returnere.