Aktuell informasjon

Priser og betaling

Priser og betaling

Foreldrebetaling i barnehage er regulert av staten. Ingen skal betale mer enn makspris som per 01.08.2022 er kr. 33.550,- kr per kalenderår i både private og kommunale barnehager.

Maksprisen justeres årlig i Stortingets budsjettvedtak. I de kommunale barnehagene har vi valgt å fordele denne maksprisen på 10 terminer.

Hva koster det?

Fra august 2022:

5-dagers tilbud: kr. 3 355,-
4-dagers tilbud: kr. 3.019,-
3-dagers tilbud: kr. 2 348,-

Betalingsterminer kommunale barnehager

termin 1      september 

termin 2      oktober 

termin 3      november 

termin 4      desember 

termin 5      januar 

termin 6      februar 

termin 7      mars 

termin 8      april 

termin 9      mai 

termin 10    juni 

 

Søskenmoderasjon

2 søsken i barnehage: eldste barn får 30 % søskenmoderasjon
3 søsken i barnehage: eldste barn får 50 %, mellomste barn får 30%, yngste barn betaler full pris.

Redusert betaling

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Husstander med samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under kr. 559.166,- kan søke om redusert barnehagebetaling. 

2, 3, 4 og 5 åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husstander med en samlet inntekt på mindre enn kr. 598.825,- har rett til å få 20 timers gratis kjernetid i barnehagen per uke. 20 timer gratis tilbud gjelder ved heltidsplass. Ved deltidsplass blir det færre gratistimer.

Søknadsskjema redusert betaling

Trenger du hjelp til å søke kontakt Ann Elin Lima på epost ann.elin.lima@gjesdal.kommune.no eller tlf. 51614311.