Gjesdal kommune

Søk, endre eller si opp barnehageplass

Søk, endre eller si opp barnehageplass

Gjesdal kommune har felles samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager.

Søke barnehageplass

I Barnehageportalen kan du

 • søke om plass
 • si opp plass
 • endre på søknad
 • endre på personopplysninger

Du logger inn ved hjelp av ID-porten (Bank ID, MinID mm.)

Hvordan søke barnehageplass?
 • Du kan søke om barnehageplass så snart barnet ditt har fått tildelt personnummer
 • Du må registrere en søknad for hvert barn
 • Du kan prioritere 4 barnehager
 • Du trenger ikke søke på ny dersom du har en aktiv registrert søknad
 • Har du takket nei til plass og venteliste, må du sende inn ny søknad innen fristen hvert opptak. 
Søknadsfrist

Søknadsfrist er 01.03 og 01.09. Supplerende opptak ved ledige plasser. 

Vårt tilbud

I de kommunale barnehagene gis det tilbud om følgende plasser:

 • 5 dager
 • 4 dager
 • 3 dager

De private barnehagene har egne regler.

Dersom du ønsker deltidsplass, bør du søke om det som ditt førstevalg. Som valg nummer du anbefaler vi at du søker om heldagsplass.
Dersom du ikke får deltidsplass, kan du ta i mot heldagsplass og benytte de dagene du ønsker. Samtidig står du på venteliste til deltidsplass.

Bytte barnehage eller endre oppholdstid?

Hvis du ønsker å bytte barnehage eller endre oppholdstid, kan du søke om dette. Søknadsfristen er 01.03 og 01.09. Du søker om dette via barnehageportalen. 
Dersom du har fått redusert oppholdstid og ønsker å øke den igjen, må du søke på nytt.

Klagerett

Dersom du ikke får tilbud om plass i din 1. eller 2. valgte barnehage, har du rett til å klage. Klagen sendes til Gjesdal kommune v/ barnehagesjef Rannveig Eriksen, post@gjesdal.kommune.no

Vi bor i en annen kommune og ønsker barnehageplass

Dersom dere bor i en annen kommune vil dere ifølge vedtektene ikke få tildelt plass  i en kommunal barnehage. Det er mulig å søke plass i en privat barnehage. 

Kontakt

Ann Elin Lima
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 61 43 11