Familiesenteret i Gjesdal

Familiesenteret i Gjesdal

Familiesenter

Ansatte i Familiesenteret

Familiesenteret Gjesdal består av 6 ansatte:

Aud Marit E. Hauge (Familieveileder)

Aud S. Eidsvåg (Familieveileder)

Kjerstin T. Eidsmo (Familieveileder)

Silje Michaelsen (Familieveileder)

Kari Anne K. Nøglegaard (Familieveileder)

Jorunn Hjelmtveit Ims (Teamleder / Familieveileder)

Hvem er Familiesenteret for?

Barn/ungdom fra 0-18 år og deres familier

 • Foreldre som ønsker støtte og veiledning i foreldrerollen
 • Barn/ungdom som ønsker samtaler/oppfølgning
 • For dere som ønsker noen å drøfte med og finne gode løsninger for familien
 • For barn, ungdom og familier som ønsker mer oppfølging enn det som gis fra helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnehage og skole
Aktuelle utfordringer
 • Foreldrerollen
 • Samspillsvansker
 • Konflikter i familien
 • Bekymringer for barnet/ungdommen
 • Psykiske vansker/helseutfordringer hos barn,ungdom eller foresatte
 • Ungdom med begynnende rusmiddelbruk
Hva vi kan bidra med
 • Foreldreveiledning
 • Familiesamtaler
 • Individuell oppfølgning/samtale med barn og/eller foresatte
 • Kortere observasjoner som et ledd av veiledningen til familien
 • Gruppetilbud og kurs
 • Samarbeid med andre instanser i samråd med barnet og familien
Brosjyre om familiesenteret

Kontakt

Familiesenteret
Telefon 904 10 651

Kart