På helsestasjonen øker vi gradvis driften fra og med 27. april

På helsestasjonen øker vi gradvis driften fra og med 27. april

For å unngå smitte ønsker vi å begrense tallet på personer som er på venterommet. Derfor er det fint om bare en av foreldrene følger barnet. Unntaket er hjemmebesøk på helsestasjonen hvor begge foreldrene kan komme. Søsken bør heller ikke være med på helsestasjonen. 

Drop in utgår: tilbud om veiing av nyfødte etter timebestilling

Konsultasjoner på helsestasjonen:

 • Hjemmebesøk på helsestasjonen
 • 6 uker med lege og helsesykepleier, vaksinasjon
 • 3 måneder, vaksinasjon
 • 5 måneder, helsesykepleier + lege, vaksinasjon
 • 1 år med lege og helsesykepleier, vaksinasjon
 • 15 måneder, vaksinasjon
 • 4 år, synstest

Telefonkonsultasjon:

 • 4 uker helsesykepleier 
 • 4 måneder helsesykepleier 
 • 6 måneder helsesykepleier 
 • 9 måneder helsesykepleier 
 • 18 måneder helsesykepleier 
 • 2 år helsesykepleier

Vi svarer på spørsmål, gir råd og veiledning på telefon. Ta kontakt med helsestasjonen ved behov.