Normal drift på helsestasjonen

Normal drift på helsestasjonen

Det er normal drift på Helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste og Helsestasjon for ungdom.

For å unngå smitte ønsker vi å begrense antall personer som er på venterommet. Derfor er det fint om bare en av foreldrene følger barnet på helsestasjonen. Søsken bør heller ikke være med på helsestasjonen. 

Drop in for spedbarn utgår: Tilbud om veiing av nyfødte etter timebestilling

Vi svarer på spørsmål, gir råd og veiledning også på telefon. Ta kontakt med helsestasjonen ved behov.

Telefon:  51 61 44 90

Epost: helsestasjon.post@gjesdal.kommune.no eller HFU@gjesdal.kommune.no