Gjesdal kommune

Ung i Gjesdal: Ungdata 2022

Ung i Gjesdal: Ungdata 2022

Ungdataundersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. Skoleelever over hele landet svarer på en elektronisk spørreundersøkelse om temaene livskvalitet, venner, foreldre, skole, lokalmiljøet, framtid, medier, organisert fritid, trening og fysisk aktivitet, helse, rusmidler, regelbrudd, vold og trakassering. Det er velferdsinstituttet NOVA som står bak undersøkelsen. Vi har gjennomført Ungdata hvert. 3 år siden 2010.

Det er 453 elever (88%) på 8.-10. trinn som har svart på undersøkelsen. Vi har tall for 8.-10. trinn samlet for hele kommunen.

Ung i Gjesdal 2022 viser at de fleste unge har det bra. De har venner, er fornøyde med foreldrene, trives på skolen, er aktive på fritiden og hverken røyker, snuser, drikker eller bruker narkotika. Samtidig forteller ungdom i Gjesdal om ensomhet, mobbing, psykiske helseplager, rusbruk og regelbrudd. Vi er opptatt av å ta ungdommens stemme på alvor.

Før sommerferien vil elevene på ungdomsskolene få presentert tallene, og snakke sammen om det de er opptatt av. Vi vil bruke tiden fremover til å dukke mer ned i tallene og involvere ungdommer, ansatte, foresatte og politikere i prosessen. Vi er opptatt av ungdommens stemme og bruker tallene i det forebyggende arbeidet for barn og unge.

Rapporter og presentasjoner:
Nøkkeltallsrapport ungdomsskole (PDF, 8 MB)
Trendrapport ungdomsskole (PDF, 3 MB)
1. gangs presentasjon i Gjesdal 25.05.2022 fra Kompetansesenter rus  (PDF, 703 kB)

Artikkelliste