Aktuell informasjon

Skifte av politikontakt

Skifte av politikontakt

Trine Helland, Politikontakt i Gjesdal Vi ønsker Trine Helland velkommen som politikontakt i Gjesdal f.o.m. 08.11.2021.

Trine Helland vikarierer i 2 år for Saleem Rana, mens han er i vikariat som seksjonsleder for etterforskning og etterretning ved Egersund politistasjon. 

Trine kommer fra jobben i forebyggende og patrulje, og har det meste av sin erfaring fra operativt politiarbeid. Hun gleder seg til å bidra i det forebyggende arbeidet i Gjesdal kommune. Trine kommer til å ha kontordag på Veveriet på onsdagene. Hun vil bruke den første tiden til å bli kjent med ansatte og innbyggere. Ta gjerne kontakt på tlf. 400 21 152 eller send e-post til trine.helland@politiet.no

Politikontakten er en ressurs innen kriminalitetsforebygging, og sørger for oppfølging av kriminalitetsforebyggende handlingsplan og politiets nærpolitirolle.

Politikontakten er pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) fungerer. I tillegg skal politikontakt bidra til helhetlig samhandling og sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og ulike samarbeidsaktører i kommunen.