Aktuelt fra skolekontoret

Zippys venner brukes for 1.-4. trinn og skal lære elevene livsmestring gjennom å mestre dagliglivets utfordringer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre.

 

 

 

Nytt læreplanverk i bruk fra høsten 2020.​​​​​

 • Alle læreplanene i skolen fornyes for å gjøre dem mer relevante for framtiden.
 • Nye læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra skolestart 2020.
 • Ny overordnet del er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæring skal bygge på. 
 • Læreplanverket prioritere tre tverrfaglige tema:
  •  Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring.

 

 • Alle fag får nye læreplaner der det står beskrevet:

  • Hvorfor faget er relevant for eleven, samfunnet og arbeidslivet
  • Hva som er kjerneelementene i faget
  • Hvilket ansvar faget har for de tverrfaglige temaene
  • Fagets ansvar for de grunnleggende ferdighetene 
  • Fagets kompetansemål

 

 

 

To lærere i Gjesdal er valgt ut til å være med på dette kompetanseløftet. De skal  sammen med andre digitalpedagoger i Jærskulen være med å løfte skolenes digitale kompetanse. I Gjesdal skal de samarbeide med skolenes ledelse og andre allerede etablerte ressusurspersoner innen pedagogisk bruk av IKT i kommunen.

 

 

 

 

Evnene til kritisk tenkning er en forutsetning for å kunne fungere godt i det moderne informasjonsamfunnet. Kritisk tenkning er en del av verdigrunnlaget i det nye læreplanverket som skal tas i bruk fra høsten 2020.

I læreplanenes nye overordnede del står det:

Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

I et samarbeidsprosjekt mellom skoler i Jærskule-kommunene, Universitetet i Stavanger og Erasmus (EU`s program for utdanning) vil lærere i Gjesdal jobbe med å utvikle høyere kompetanse på å lære elevene evne til kritisk tenkning.

 

 

 

 

 

Alle lærere på Bærland og Solås tar videreutdanning i "Fysisk aktiv læring".

Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) arbeider for å videreutvikle fysisk aktiv læring som undervisningsmetode i grunnskolen. De har som mål om å skape en skolehverdag med mer aktiv, variert og praktisk undervisning.  De har utviklet et studium for lærere der de lærer om fysisk aktiv læring som didaktisk metode i fagene i skolen. Alle lærere på Bærland - og Solås- skole gjennomfører nå dette studiet.

Skoleåret 2019/2020 er 25 skular og 350 lærarar frå Rogaland og Østfold med på vidareutdanninga.

 

 

 

 

Gjesdal Ungdomsskole og ungdomstrinnene på Oltedal og Dirdal skal delta i Forskningsprosjektet «Resilient». 

Det er elever på 8. trinn og deres lærere som skal være med i forskningsprosejektet.

Prosjektet starter høsten 2020.

"Resilient" har som mål å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskolen. 

Forskere ved UiS håper forskningsprosjektet "Resilient" kan hjelpe ungdom med overgangen til ungdomsskolen og videre i skoleløpet.